Prezes NRL o jawności pytań egzaminacyjnych

Pomimo korzystnego wyroku dotyczącego dostępu do pytań egzaminacyjnych z egzaminów LEK, LDEK i PES, jaki Naczelna Rada Lekarska uzyskała w Trybunale Konstytucyjnym 7 czerwca, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych wydał decyzję o odmowie udostępnienia NIL pytań egzaminacyjnych.

Foto: Lidia Sulikowska

W związku z tym Prezydium NRL podjęło jednogłośnie decyzję o złożeniu odwołania od decyzji dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych dr. hab. Mariusza Klenckiego, a prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz wystosował list do lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej prezentujemy jego treść.

„Przekazuję Koleżankom i Kolegom informację o takim działaniu Centrum Egzaminów Medycznych z ubolewaniem, ponieważ – jak każdy – sądziłem, że rozstrzygniecie Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie przyznające przedstawicielom naszych zawodów prawo dostępu do testów egzaminacyjnych z LEK, LDEK i PES, nawet jeśli nie jest po myśli Centrum Egzaminów Medycznych, to po prostu będzie respektowane.

Zapewniam wszystkich zainteresowanych, szczególnie lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zdobywają uprawnienia zawodowe bądź podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji, że Naczelna Izba Lekarska podejmie wszelkie możliwe kroki prawne zmierzające do uchylenia tej decyzji, która naszym zdaniem, po jednoznacznym rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15, nie ma żadnych podstaw prawnych.

Przekazuję zatem, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jednogłośnie decyzję o złożeniu odwołania od decyzji Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, odwołanie będzie rozpatrywał Minister Zdrowia. W dniu dzisiejszym odwołanie zostało przeze mnie podpisane i wysłane. W tym miejscu chciałem wyjaśnić Koleżankom i Kolegom, dlaczego zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej decyzja Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, pana dr hab. Mariusza Klenckiego jest wadliwa. Po pierwsze, decyzja ta pozostaje w jawnej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku – aby uciąć wszelkie wątpliwości – wyraźnie wskazał, jakie będą skutki orzeczenia i wskazał, że: „Wyrok Trybunału w niniejszej sprawie umożliwi dostęp do testów wykorzystanych w trakcie egzaminów, które już się odbyły”. Trzeba naprawdę dużo złej woli po stronie Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, aby tych słów Trybunału nie widzieć albo nie chcieć dostrzec, szczególnie teraz, kiedy wyrok Trybunału został oficjalnie opublikowany.

W swojej decyzji Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych „wymyślił” również nową podstawę prawną do odmowy udostępnienia pytań testowych. Powołał się mianowicie na przepis, który dotyczy tajności pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES w fazie przedegzaminacyjnej. Na tym etapie – ze zrozumiałych i oczywistych względów – pytania są tajne, nie mogą być przed egzaminem znane nikomu poza gronem osób biorących udział w ich przygotowywaniu, dystrybuowaniu i przechowywaniu. Tajność ta nie rozciąga się natomiast na fazę po zakończeniu danego egzaminu, kiedy testy stają się informacją publiczną i powinny być dostępne.

Należy również przypomnieć, że stanowisko środowiska lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie dostępu do testów egzaminacyjnych z egzaminów, które już się odbyły, najlepiej oddaje apel nr 16 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r., w którym Zjazd zwrócił się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu przywrócenie jawności pytań i odpowiedzi z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Można żywić nadzieję, że Minister Zdrowia rozpatrując nasze odwołanie weźmie pod uwagę zarówno fakt, że decyzja Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych nie ma podstaw prawnych jak i wolę Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Zapewniając o determinacji samorządu lekarskiego w walce o przestrzeganie prawa do jawności pytań egzaminacyjnych, zwracam się jednocześnie do Koleżanek i Kolegów, aby także wystąpili do Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o udostępnienie pytań egzaminacyjnych w trybie dostępu do informacji publicznej. Znaczna liczba napływających wniosków może bowiem dobitnie pokazać, że temat jest dla środowiska lekarzy i lekarzy dentystów naprawdę ważny oraz, że jako grupa zawodowa mamy prawo czuć się pokrzywdzeni tym, że nie mamy dostępu do pytań ze swoich egzaminów zawodowych, podczas gdy inne zawody, w tym np. prawnicze zawody zaufania publicznego, mają dostęp do pytań egzaminacyjnych z lat ubiegłych.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.