Poszukiwani biegli sądowi

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje biegłych sądowych z zakresu medycyny. Od kandydatów na to stanowisko wymagane jest posiadanie niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych, zaufania publicznego, sumienności i bezstronności, a także zaufania sądu do osoby biegłego.

Foto: imageworld.pl

„Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co znaczy, że jego specjalistyczna wiedza w zakresie ustanowienia musi być niepodważalna, a organy wymiary sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do osoby biegłego w zakresie jego wiedzy” – czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 czerwca 2001 roku (sygn. II SA 1434/00).

Instytucja biegłego sądowego została stworzona dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości oraz zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań. Osoby zainteresowane tym, aby zostać biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, proszone są o złożenie następujących dokumentów:

  • wniosek skierowany do prezesa tamtejszego sądu z określeniem dziedziny, dla której ma być ustanowienie biegłym sądowym,
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej Sądu Okręgowego we Wrocławiu),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, kursach lub inne dokumenty potwierdzające wiadomości specjalne w zakresie, dla którego ma być wydane ustanowienie (oryginały dokumentów do wglądu),
  • zaświadczenia: o posiadaniu I lub II stopnia specjalizacji, o wpisie do rejestru Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz o byciu nieukaranym i niewpisanym do rejestru ukaranych lekarzy,
  • opinia zakładu pracy (zgoda pracodawcy na pełnienie funkcji biegłego sądowego),
  • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (do uzyskania w Punkcie Informacyjnym KRK przy ul. Komandorskiej 16).

Komplet dokumentów należy składać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1 (pok. 322, III piętro) w godz. 9.30-14.30.

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.