NRL: Protest nie narusza zasad etyki lekarskiej

Stanowisko Nr 16/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie oceny przebiegu protestu lekarzy (przyjęty w czasie nadzwyczajnego posiedzenia NRL, w którym uczestniczyli przedstawiciele lekarzy rezydentów aktywnie biorący udział w trwającym od 2 października proteście).

Katowice, pikieta poparcia dla protestujących medyków

Naczelna Rada Lekarska, po dokonaniu analizy postulatów zgłaszanych przez lekarzy biorących udział w proteście, wskazuje, że działania protestujących mają na celu realizację tego, czego samorząd lekarski domaga się już od wielu lat.

Protestujący nie zgłaszają nowych czy wygórowanych żądań, starają się po prostu uzyskać od władz państwowych wiążące zobowiązanie do realizacji działań, które już dawno powinny zostać podjęte, jeśli państwo odpowiedzialnie podchodziłoby do kwestii bezpieczeństwa zdrowotnego swoich obywateli.

Wśród postulatów protestujących lekarzy znajduje się m.in. zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 % PKB w ciągu najbliższych trzech lat, co pozwoli na znaczącą poprawę obecnego stanu opieki zdrowotnej w Polsce, postuluje się także zwiększenie liczby lekarzy, skrócenie kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz ukrócenie wszechobecnej biurokracji, która całkowicie zawładnęła służbą zdrowia.

Oczekiwania protestujących dotyczą także istotnej poprawy warunków pracy i płacy pracowników wykonujących zawody medyczne. Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że żaden z postulatów protestujących nie wykracza poza to, czego od dawna nie tylko pracownicy ochrony zdrowia, ale także wszyscy obywatele powinni wymagać od władz państwowych. Wbrew twierdzeniom Ministra Zdrowia, nie można powiedzieć, że w chwili obecnej ustały już przyczyny prowadzenia protestu.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie wypada także ocena dotychczasowego przebiegu protestu. Postawa lekarzy biorących w nim udział wskazuje, iż nie jest on protestem o charakterze politycznym, wymierzonym przeciwko jakimkolwiek ugrupowaniom. Naczelna Rada Lekarska uważa natomiast, że jeśli ktoś jest celem nieuzasadnionych i niesprawiedliwych ataków, to raczej sami protestujący.

Podkreślenia wymaga też, że protest ten jest prowadzony w taki sposób, żeby nie naruszać interesów pacjentów, szczególnie wymagających pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia. Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że nie ma podstaw, aby twierdzić, że działania osób biorących udział w proteście naruszają zobowiązania wynikające z zasad etyki lekarskiej.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.