Rekonstrukcja rządu: Konstanty Radziwiłł stracił stanowisko

„Jest dla nas sprawą najwyższej wagi, żebyśmy budowali Polskę silną i bezpieczną. Bezpieczną na granicach zewnętrznych, bezpieczną wewnątrz naszego kraju, bezpieczną finansowo” – powiedział premier, prezentując skład swojego gabinetu.

Foto: KPRM

„Polska demokracja musi być demokracją z sercem. Demokracją, która służy i odnajduje nowe ścieżki: udziału ludzi w rządach, udziału ludzi w gospodarce, w bogaceniu się, zarówno duchowym, jak i materialnym” – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że chce stworzyć rząd, który łączy gospodarkę ze społeczeństwem, ale też wymiar europejski z wymiarem polskim – lokalnym. „Łączy wymiar globalny z Polską powiatową. Łączy prawo ze sprawiedliwością” – dodał. Szef rządu chciałby, żeby jego rząd był zapamiętany jako dobry dla polskich rodzin i dla szeroko rozumianego polskiego bezpieczeństwa.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, Prezes Rady Ministrów przestał pełnić funkcję Ministra Rozwoju i Finansów. Resortem finansów pokieruje Teresa Czerwińska, która dotychczas pełniła funkcję wiceministra i była odpowiedzialna m.in za przygotowanie budżetu państwa.

Za sprawy związane z ochroną zdrowia – jako nowy Minister Zdrowia, następca Konstantego Radziwiłła – odpowiadać będzie minister Łukasz Szumowski – kardiolog i profesor nauk medycznych, który pełnił dotychczas funkcję wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego (sylwetkę nowego szefa resortu zdrowia prezentujemy tutaj).

W związku z tym, że wdrażanie programów unijnych wchodzi w decydującą fazę, a niebawem rozpoczną się przygotowania do negocjacji nowej perspektywy, zdecydowano o utworzeniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, na czele którego stanął Jerzy Kwieciński, dotychczasowy wiceminister rozwoju. Z kolei za kwestie związane z polityką gospodarczą, przedsiębiorczością oraz innowacyjnością odpowiadać będzie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, którym pokieruje Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister w resorcie rozwoju.

Funkcję Ministra Spraw Zagranicznych objął Jacek Czaputowicz, profesor nauk społecznych, ekspert z dziedzinie stosunków międzynarodowych i jednocześnie dotychczasowy wiceminister spraw zagranicznych. Natomiast funkcję Ministra Środowiska powierzono Henrykowi Kowalczykowi, który przekazał pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackowi Sasinowi.

Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński w rządzie Mateusza Morawieckiego będzie pełnić funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z kolei nadzorujący dotychczas ten obszar Mariusz Błaszczak przejmie odpowiedzialność za kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Ze względu na szczególny priorytet, jakim dla rządu jest program Mieszkanie Plus, zaplanowano wydzielenie części zadań dotyczących budownictwa z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i przekazanie ich do nowych struktur powstałych po zmianach w działach administracji rządowej. Na czele nowego Ministerstwa Infrastruktury stanął Andrzej Adamczyk. Bezpośredni nadzór nad Ministerstwem Cyfryzacji przejmie Prezes Rady Ministrów.

„Nasz rząd nie jest rządem przeciwko komuś, jest rządem za nową, coraz lepszą Polską i za nowymi celami” – mówił premier dziękując ministrom, którzy nie znaleźli się w składzie jego gabinetu. „Nowi ministrowie i cała Rada Ministrów jest właśnie po to, żeby znajdywać te najlepsze drogi do naszego rozwoju. Żebyśmy budowali Polskę podmiotową, w ramach silnej Europy – Europy ojczyzn” – podsumował Mateusz Morawiecki.

Źródło: KPRM

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.