Wiosenna sesja LEK. Maksymalny wynik: 170 punktów

Znamy wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2018 r. W całym kraju do egzaminu przystąpiło 3480 osób, uzyskując średnio 127,9 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 170, a minimalny 22 punkty.

Foto: pixabay.com

545 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 – 6 zadań zostało unieważnionych przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Czas trwania egzaminu wynosi 4 godziny. Do LEK mogą przystąpić lekarze (nie mogą więc zgłaszać się do niego studenci). Egzamin ma charakter testu składającego się z 200 zadań (5 możliwości do wyboru, tylko 1 odpowiedź jest prawidłowa). Struktura tematyczna testu jest określona w rozporządzeniu.

Osoby przystępujące do egzaminu mogą zapoznać się z instrukcją rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Centrum Egzaminów Medycznych udostępnia wykaz podręczników służących do przygotowania się do LEK, proponowany przez konsultantów krajowych (ma on ma charakter orientacyjny, gdyż zakres materiału jest wyznaczony rozporządzeniem).

Poniżej zbiorcze wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2018 r. (wyniki lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach według ukończonej uczelni).


Zgłoszenie do LEK następuje wyłącznie za pomocą tzw. Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). W celu zgłoszenia konieczne jest założenia konta w tym systemie. Czynność ta jest dokonywana wirtualnie, za pośrednictwem strony internetowej https://smk.ezdrowie.gov.pl. Następnie konieczne jest potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień, niezbędnych do posiadania konta. Można to zrobić we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Naczelnej Izbie Lekarskiej.

Zasady przeprowadzania LEK są uregulowane w:

  • art. 14a-14f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.);
  • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (Dz. U. poz. 1877);
  • regulaminie porządkowym Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.