Jak długo jest ważna karta EKUZ? Kiedy 42 dni, a kiedy 5 lat?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Foto: pixabay.com

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom posiadającym prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta EKUZ ma różną długość ważności:

5 lat – wydana dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

12 miesięcy – wydana dla osób ubezpieczonych1, które są:

 • „zatrudnione”2,
 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierają rentę,
 • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).

6 miesięcy – wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia),
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18. roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18. roku życia).

CZYTAJ WIĘCEJ: Jak wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

2 miesiące – wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni – wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

42 dni – wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypisy:

1 12-miesięczny okres ważności EKUZ dotyczy osób ubezpieczonych, których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2 Dotyczy to osób będących pracownikami, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) f), g) oraz pkt. 2-15a), 32) i 35) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, m.in.: osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, duchownych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłów, sędziów, prokuratorów oraz ławników.

Źródło: NFZ

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
 1. Greg ukl
  lut 03, 2021 - 12:05 PM

  Ważność ważnością, ale jej przydatność nie zawsze się sprawdza. Ja wolałem skorzystać z psychoterapeuta-online.pl i tak, jak przyszło co do czego i konieczne było umówienie się do psychologa. Najlepiej jednak rozmawia się z polskim specjalistom.

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.