Legnica: mniej azbestu, więcej zdrowia

W tym roku w Legnicy specjalistyczna firma na zlecenie gminy zdemontowała i wywiozła do utylizacji 8 ton materiałów zawierających azbest. Były to głównie pokrycia dachowe (tzw. eternit), rury i płyty cementowo-azbestowe.

Foto: UM Legnica

Płyty cementowo-włóknowe zawierające azbest były kiedyś niezwykle popularne. Są materiałem niepalnym i dość dobrze izolującym.

Jednak od dawna wiadomo, że azbest jest rakotwórczy, dlatego w miejsce starych płyt układa się inne, nie zawierające szkodliwego azbestu.

W sumie w ciągu ostatnich 5 lat Legnica unieszkodliwiła 72 tony azbestu z różnych nieruchomości na terenie miasta. Koszt tego przedsięwzięcia to około 40 tys. zł, z czego 85 proc. było dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Tegoroczne prace w ramach „Programu usuwania azbestu na terenie gminy Legnicy” objęły głównie nieruchomości gospodarcze osób fizycznych w rejonie Piekar i Przybkowa, które przystąpiły do tego projektu. Specjalistyczna firma na zlecenie gminy zdemontowała i wywiozła do utylizacji materiały zawierające azbest w ilości ponad 8 ton. Były to głównie pokrycia dachowe (tzw. eternit), rury i płyty cementowo-azbestowe.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest dofinansowywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeprowadzono już w latach 2011 i 2012. Usunięto go wówczas ponad 13 ton z nieruchomości gminnych i należących do Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Kolejne lata starań gminy, podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych i szpitala wojewódzkiego dały wynik 200 ton.

Program został opracowany w 2009 r. i przyjęty przez Radę Miejską w roku 2010. Sporządzona wówczas inwentaryzacja wykazała obecność w mieście 382,5 tony azbestu. Sytuacja jest corocznie aktualizowana. Obecnie jest go jeszcze ok. 337 ton. Azbest ma być całkowicie wyeliminowany do 2032 roku. Pod tym względem Legnica, na tle innych dużych miast, jest w dużo korzystniejszej sytuacji.

Inwentaryzacja wykazała też, że właścicielami 90 proc. obiektów, w których występują materiały azbestowe, są osoby fizyczne i to one stanowią beneficjentów gminnego dofinansowania. Dofinansowanie nie dotyczy odbudowy pokryć dachowych czy elewacji, ani też zabezpieczenia konstrukcji dachu do czasu nowego pokrycia.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.