Raporty jak bomby. W NIL podsumowano projekt Razem dla Zdrowia

11 warsztatów, 10 badań, 10 raportów – to tylko część dorobku projektu „Razem dla Zdrowia”, który przez kilka lat był realizowany przez Fundację My Pacjenci.

Foto: Mariusz Tomczak

W poniedziałek 17 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja podsumowująca.

W ciągu ostatnich kilku lat w ramach projektu „Razem dla Zdrowia” odbywały się liczne dyskusje dotyczące wielu ważnych zagadnień i obszarów, m.in. praw pacjenta, opieki nad pacjentem onkologicznym, kolejek do świadczeń zdrowotnych czy szeroko rozumianego e-zdrowia.

Były też spotkania poświęcone jakości w ochronie zdrowia, podstawowej opiece zdrowotnej, profilaktyce otyłości oraz wizji nowoczesnego, efektywnego kosztowo, pacjentocentrycznego systemu ochrony zdrowia. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele samorządów lekarskiego, pielęgniarskiego i aptekarskiego, eksperci ochrony zdrowia oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich.

– W spotkaniach uczestniczyły osoby mające duży wpływ na funkcjonowanie ochrony zdrowia. Tematy, którymi się zajmowaliśmy, trafiły m.in. do Narodowej Rady Rozwoju – powiedział prof. Romuald Krajewski z Naczelnej Rady Lekarskiej, który z ramienia samorządu lekarskiego zaangażowany był w realizację projektu od samego początku. – W badaniach ankietowych wzięło udział 10 tys. respondentów – podsumowała Magdalena Kołodziej z Fundacji My Pacjenci.

Głównym celem projektu „Razem dla Zdrowia” było rozwijanie dialogu społecznego oraz społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia poprzez wypracowanie transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych, co miało doprowadzić do wzmocnienia dialogu i współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi, tj. organizacjami pacjenckimi i zawodami medycznymi.

Wypracowane w ramach projektu „Razem dla Zdrowia” stanowiska i rekomendacje mają stanowić podstawę do wdrożenia projakościowych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia. – Nasze raporty są jak bomby – powiedziała prezes Fundacji My Pacjenci Ewa Borek, dodając, że pacjentocentryzm jest nieuchronnym trendem we współczesnym świecie. – Pacjentocentryzmu nie da się obejść. Jest już u naszych sąsiadów. Nie wiem, czy nie pojawi się on prędzej nawet na Białorusi i czy nie staniemy się skansenem – dodała.

W konferencji podsumowującej projekt „Razem dla Zdrowia” wziął udział m.in. zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Grzegorz Błażewicz, który zwrócił uwagę, że sytuację w ochronie zdrowia mogłyby poprawić czasami rozwiązania niezwiązane ze wzrostem nakładów finansowych. Jak dodał, z niektórych analiz wynika, że gdyby pacjenci odwoływali w 2/3 wizyty u lekarzy specjalistów, na które czasami oczekuje się nawet kilka miesięcy, to kolejki do specjalistów mogłyby zmniejszyć się nawet o 30 proc. Zwrócił również uwagę na rolę komunikacji pomiędzy lekarzami i pacjentami. – Skarga pacjenta często bywa spowodowana nieprzeprowadzeniem właściwej rozmowy z personelem – podkreślił zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.

Partnerami projektu „Razem dla Zdrowia” były trzy samorządu zaufania publicznego: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Izba Aptekarska.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.