Oznaczenia literowe stosowane przy ewidencji

Zgodnie § 6 ust. 1 pkt 5) nowego _rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816) podatnicy, prowadząc ewidencję, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług.

Foto: pixabay.com

Odbywa się to w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

E) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnicy, prowadząc ewidencję przedstawiają, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, o których mowa w pkt. 5.

Należy wskazać, że do końca kwietnia 2019 r. podatnicy zobowiązani byli przypisywać jedynie literę „A” stawce 23%. Pozostałe litery mogły być dowolnie przypisane kolejnym stawkom podatku lub zwolnieniom. W świetle § 6 ust. 1 pkt 5 lit b) „starego” rozporządzenia z 2013 r. podatnicy, prowadząc ewidencję stosują oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

a) literze „A” jest przyporządkowana stawka podstawowa podatku,

b) literom od „B” do „G” odpowiadają pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku;

Nowe rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących zawiera również przepis przejściowy (§ 59) zgodnie z którym, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Oznacza to, że dotychczas przypisane oznaczenia literowe od litery „A” do litery „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług podatnicy mogą pozostawić do końca lipca 2019 r.

Olga Adamska, Zespół Radców Prawnych NIL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.