Więcej korzyści. Współpraca z Polonią medyczną

Zacieśnienie współpracy w celu podniesienia kwalifikacji naukowych i zawodowych wszystkich polskojęzycznych lekarzy – to główny cel podpisania 31 maja, podczas X Kongresu Polonii Medycznej w Gdańsku, listu intencyjnego.

Foto: Mariusz Tomczak

Wśród sygnatariuszy są m.in. Naczelna Rada Lekarska, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Fundacja Kościuszkowska i Związek Lekarzy Polskich w Chicago.

„Szczególną wagę przywiązujemy do wsparcia młodych naukowców polskich i polonijnych, którzy w przyszłości mogą stać się jedną z podstaw rozwoju polskiej medycyny” – czytamy w dokumencie. Sygnatariusze mają nadzieję, że koordynacja działań Polonii medycznej z przedsięwzięciami planowanymi przez instytucje i organizacje w Polsce przyniesie efekty nie tylko naukowe, ale również patriotyczne i ekonomiczne.

Więcej o X Kongresie Polonii Medycznej (m.in. kilkadziesiąt zdjęć) tutaj.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.