Wystawianie recept pro familiae i pro auctore nieograniczone czasowo

9 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Foto: pixabay.com

Dokument wprowadza m.in. możliwość upoważniania asystentów medycznych do wystawiania w imieniu lekarzy recept i skierowań w postaci elektronicznej, wydłuża okres realizacji e-recepty do 365 dni, wprowadza także rozwiązania prawne, które umożliwią przygotowanie rozwiązań informatycznych wspierających wystawianie e-recept, które na podstawie wskazanego przez lekarza rozpoznania będą automatycznie dobierały prawidłowy poziom odpłatności leku.

Co niezwykle istotne, ustawa znosi przewidziane dotychczas ograniczenie możliwości wystawiania recept pro auctore i pro familiae w postaci papierowej do 2025 r. Wobec powyższego możliwość wystawiania recept pro familiae i pro auctore nie będzie ograniczona czasowo. Ponadto nowelizacja rozszerza katalog osób uprawnionych do wystawiania recept w ramach programu „Leki 75+”. Recepty w ramach tego programu w formie elektronicznej mogą wystawiać także lekarze specjaliści i lekarze przy wypisie ze szpitala.

Nowelizacja rozszerza także krąg podmiotów potwierdzających profil zaufany – o NFZ, który może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzom, pielęgniarkom i położnym POZ, a także osobom zatrudnionym u świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ. Dokument wprowadza też recepty transgraniczne w postaci elektronicznej i wiele innych rozwiązań. Na etapie projektowania tej nowelizacji Prezydium NRL zgłosiło szereg uwag, podkreślając przy tym, że w procesie informatyzacji systemu ochrony zdrowia należy szczególną wagę przykładać do zapewniania bezpieczeństwa danych objętych tajemnicą lekarską, zakresu ich udostępniania oraz roli podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.