Profil Zaufany a Platforma P1

Zespół ds. EDM Prezydium NRL informuje, że prowadził z Ministerstwem Zdrowia rozmowy nt. uznania czynności polegającej na założeniu Profilu Zaufanego i skonfigurowaniu konta w aplikacji gabinet.gov.pl za równoznaczne z przyłączeniem do Platformy P1 w rozumieniu art. 56 ust. 5 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Foto: pixabay.com

Przepis ten stanowi, że takiego przyłączenia należy dokonać do 31 grudnia 2019 r.

W dniu 30 października 2019 r. Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do Podsekretarza Stanu w MZ Janusza Cieszyńskiego ze stosownym wnioskiem.

W dniu 5 listopada na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt nowelizacji Rozporządzenia MZ ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeni opieki zdrowotnej. Jedną z projektowanych zmian jest dodanie paragrafu 10a, który wprowadza ten obowiązek na grunt umów z NFZ wskazując jednocześnie:

„§10a.

2. Przez podłączenie do systemu, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uzyskanie przez świadczeniodawcę certyfikatu do uwierzytelnienia systemu, o którym mowa w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl.”.

Zrozumiałe jest więc, że wprowadzona w przepisie rozporządzenia definicja przyłączenia do Platformy P1 będzie obowiązywała również w odniesieniu do tych podmiotów, które nie posiadają umowy z Funduszem.

W istocie, pozyskiwanie certyfikatów dostępu jest czynnością technicznie na tyle skomplikowaną, że w oficjalnych publikacjach zalecamy, aby w przypadku trudności skorzystać z fachowej pomocy.

W przypadku więc, gdy praktyka lekarska zamierza wystawianie recept i skierowań obsługiwać wyłącznie poprzez aplikację gabinet.gov.pl, czynności dokonywane poprzez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (a więc wniosek o przyłączenie i uzyskanie certyfikatów) można uznać za nieobowiązkowe, pod warunkiem, że rozporządzenie w sprawie zmiany OWU zostanie przyjęte w takim brzmieniu, jakie obecnie przewiduje jego projekt dostępny na stronach RCL. 

Andrzej Cisło, przewodniczący Zespołu ds. EDM, wiceprezes NRL

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.