Pół wieku bez zmian

Czy powstanie instytucja koronera? Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu jednoznaczne uregulowanie w przepisach ustawowych zasad stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu, jak również określenia finansowania związanych z tym kosztów.

Podstawowe regulacje w tym zakresie znajdziemy w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 roku Nr 118, poz. 687, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202). Przepisy te mają ponad 50 lat, wprowadzone do tej pory zmiany w ustawie były jedynie „kosmetyczne”, a samo rozporządzenie w ogóle nie było nowelizowane.

Apele pozostały bez skutku

Podtrzymując stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Macieja Hamankiewicza, wyrażone m.in. w piśmie z dnia 6 sierpnia ubiegłego roku, skierowanym do posłów na Sejm RP – lekarzy, prezesa Rady Ministrów i ministra zdrowia, Prezydium NRL wskazuje na konieczność zmiany przepisów regulujących zasady stwierdzania zgonu i wystawiania karty zgonu. Zapowiadana od kilku lat przez kolejnych ministrów nowelizacja przepisów w tym zakresie ciągle nie została przygotowana.

Niejasność rodzi problemy

Tymczasem – jak czytamy w podjętym w zeszły piątek stanowisku Prezydium NRL – przepisy te są niejasne i nie określają precyzyjnie zasad, sposobu i trybu wystawiania kart zgonu i przeprowadzania badań pośmiertnych. Problematyczne bywa m.in. ustalenie lekarza właściwego do wystawienia karty zgonu.

Kwestia lekarzy POZ

„Ewentualne przypisanie tych czynności lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej powinno być wyraźne, z precyzyjnym określeniem źródła pokrywania kosztów z tym związanych. Brak określenia źródła finansowania tych czynności jest bowiem kolejną sprawą, która budzi wiele wątpliwości. Starostowie nie zawsze chcą bowiem ponosić koszty związane z wystawianiem karty zgonu” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

Pomysł do dyskusji

Samorząd lekarski wskazuje, że jednym z możliwych rozwiązań, może być wprowadzenie instytucji koronera, „rozumianego jako lekarza, z którym właściwy starosta podpisywałby umowę”. Jednocześnie potrzebne byłoby wskazanie w ustawowych przepisach, że finansowanie kosztów związanym ze stwierdzaniem zgonu i wystawianiem karty zgonu pochodzi z budżetu państwa.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.