Senatorowie o ustawie covidowej i lekach dla kobiet w czasie połogu

W czwartek 13 maja zakończył się drugi dzień  24. posiedzenia Senatu. Izba rozpatrzyła 17 ustaw, do 8 wprowadził poprawki, a dwie ustawy odrzuciła. Senatorowie zdecydowali też o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw.

Foto: Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Senatorowie wnieśli 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).

Izba zwiększyła ze 187 mln zł do 280 mln zł w 2021 r. kwotę rezerwy celowej ze środków budżetu państwa przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia dodatkowe w szkołach. Mają one pomóc uczniom utrwalić materiał i uzupełnić ewentualne braki z okresu nauki zdalnej. Decyzja Senatu oznacza też, że w 2021 r. nie byłby stosowany mechanizm obliczania wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Senatorowie doprecyzowali również, na jakie cele mają zostać przeznaczone środki ze zwiększonej rezerwy. Usunięto ponadto zmiany, dotyczące m.in. emerytur górniczych, wprowadzone podczas prac sejmowych. Nowelizacja zwiększa o 187 mln zł kwotę rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zapewni to jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół po zakończeniu, trwającej od października 2020 r., nauki zdalnej.

Dofinansowanie będzie przysługiwało jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym lub dotującym szkoły publiczne i niepubliczne, w których zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Nowelizacja dopuszcza ponadto przeprowadzanie szczepień przeciw COVID-19 w aptekach. Przewiduje też, że dni pracy ratowników górniczych i sanitariuszy w szpitalach, gdzie leczeni są chorzy na COVID-19, przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury będą traktowane tak samo, jak dniówki przepracowane na dole w kopalni.

Senat przyjął bez poprawek kilka ustaw, w tym ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (projekt poselski) ma zapewnić dodatkowe środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Zmienia maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co pozwoli na rozpoczęcie planowanej budowy docelowego nowego ośrodka i utworzenie, do momentu ukończenia tej inwestycji, ośrodka tymczasowego. Umożliwi także czasowe oddelegowanie do pracy w ośrodku na okres do 6 miesięcy funkcjonariuszy Służby Więziennej, gdy jednostka organizacyjna Służby Więziennej czasowo użyczy ośrodkowi nieruchomości.

Ponadto senatorowie zdecydowali o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (inicjatywa grupy senatorów), zgodnie z którym dostęp do bezpłatnych leków przysługiwać ma kobietom nie tylko w czasie ciąży i do 15 dni po planowanej dacie porodu (jak było do tej pory), ale również w czasie połogu, nie dłużej jednak niż 8 tygodni po planowanej dacie porodu. W opinii senatorów dostęp do bezpłatnych leków dla kobiet w czasie połogu jest równie istotny, jak w ciąży. Zwracają uwagę na ryzyko wystąpienia różnych powikłań w tym okresie, m.in. nadciśnienia tętniczego, depresji poporodowej, cukrzycy, niedoczynności tarczycy czy niedokrwistości.

Izba wznowi obrady 27 maja.

Źródło: Senat RP

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.