Urlop za granicą. Zabierz EKUZ, to się opłaca!

Sezon wakacyjny w pełni. Jednak nie wszyscy pamiętają o zabraniu w zagraniczną podróż Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). To dzięki niej można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych, które są udzielane w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innych państw Unii Europejskiej lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein).

Bruksela, katedra św. Michała i św. Guduli. Foto: Mariusz Tomczak

Chcąc uzyskać EKUZ trzeba udać się do siedziby oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i złożyć wypełniony oraz osobiście podpisany wniosek (pobierz formularz). Można go również złożyć w NFZ osobiście, wysłać tradycyjną pocztą, e-mailem lub faksem albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Okres ważności karty liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Gdzie odebrać?

Bezpłatną kartę można odebrać osobiście lub wskazać we wniosku adres, pod który ma zostać wysłana. Jest ona wydawana z reguły w dniu złożenia wniosku (natomiast w okresie wzmożonych wyjazdów zagranicznych należy liczyć się z koniecznością oczekiwania w kolejce). Do wypełnienia wniosku i/lub odebrania EKUZ można upoważnić pisemnie osobę trzecią. Upoważnienie jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy ważność EKUZ mija przed planowanym powrotem do kraju, a osoba przebywająca za granicą jest nadal ubezpieczona w NFZ.

Praktyczne informacje

Dla osób wyjeżdżających turystycznie EKUZ wydawana jest na podstawie danych zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Jednak w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do sytuacji ubezpieczeniowej oddział NFZ może żądać aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie (np. RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie od pracodawcy, zgłoszenie do ubezpieczenia, potwierdzenie opłacenia składki). Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą warto dołączyć aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie, aby wątpliwość co do  statusu ubezpieczenia w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych nie spowodowała wydłużenia czasu oczekiwania.

Przysługujące świadczenia

O tym, jakie świadczenia zostaną nam udzielone na podstawie EKUZ, decyduje lekarz, biorąc pod uwagę przewidywaną długość pobytu pacjenta w danym państwie członkowskim UE/EFTA, jego stan zdrowia oraz charakter świadczeń. EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w placówkach, które działają w ramach powszechnych systemów ochrony zdrowia. Za leczenie prywatne trzeba zapłacić we własnym zakresie.

Kiedy trzeba zapłacić?

W większości państw członkowskich UE/EFTA część kosztów leczenia trzeba pokrywać z własnych środków (np. w Czechach obowiązuje współpłacenie za uzyskane świadczenia medyczne, pobyt w szpitalu, wezwanie lekarza do domu i wydanie leku refundowanego przepisanego na receptę). Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami warto wykupić dodatkowe, prywatne ubezpieczenie. Co ważne, EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz niektórych opłat za świadczenia medyczne czy ratownictwo górskie, a także kosztów współpłacenia pacjenta.

Kto może otrzymać?

Prawo do otrzymania EKUZ mają osoby ubezpieczone w NFZ. Każdy członek rodziny dostaje własną kartę, tzn. jeżeli za granicę wyjeżdża pięcioosobowa rodzina to wszyscy powinni zaopatrzyć się w EKUZ. Nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu (np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim UE/EFTA) oraz tym, których ubezpieczenie w NFZ wygasło (zobacz więcej).

Opracowano na podstawie materiałów NFZ

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.