Komisje bioetyczne. Uwagi Prezydium NRL do rozporządzenia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej

Foto: pixabay.com

Prezydium NRL wyraża obawy związane z planowanym wprowadzeniem zasady, że ta sama osoba może być członkiem komisji bioetycznej nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Zdaniem samorządu lekarskiego to może negatywnie wpłynąć na możliwość wyłonienia i powołania do komisji bioetycznych osób z odpowiednim doświadczeniem.

§ 4 ust. 1 projektu rozporządzenia określający kwalifikacje wymagane od członków komisji bioetycznej przewiduje, że lekarz lub lekarz dentysta powinien posiadać co najmniej 10-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza oraz przynajmniej 5 lat praktyki w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W ocenie Prezydium NRL wymóg posiadania doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych w  odniesieniu do członków komisji bioetycznej wykonujących zawód lekarza lub lekarza dentysty wydaje się zbędny. Istotne w tym przypadku jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia w wykonywaniu zawodu.

Projektowane rozporządzenie nie określa osoby, która byłaby odpowiedzialna za obsługę komisji bioetycznej, w szczególności za przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dla potrzeb komisji bioetycznej. „Z pewnością osoba będąca sekretarzem komisji, czy sekretarzem naukowym nie będzie miała możliwości, aby samodzielnie wykonywać tego rodzaju obowiązki, a może być ich zdecydowanie więcej niż obecnie” – czytamy w podjętym stanowisku.

Jeden z projektowanych przepisów nakłada na Naczelną Radę Lekarską obowiązek przedstawienia ministrowi do spraw zdrowia opinii o kandydatach na członków Odwoławczej Komisji Bioetycznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku ministra. Biorąc pod uwagę fakt, że NRL jest organem kolegialnym obradującym na posiedzeniach, termin ten wydaje się za krótki i powinien wynosić co najmniej 21 dni od dnia otrzymania wniosku ministra.

Więcej na ten temat na stronie NIL.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.