Dr Artur Drobniak: Wiedzy nigdy dosyć

W zawód lekarza wpisane jest stałe podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie wiedzy. Z Arturem Drobniakiem, wiceprezesem NRL i p.o. kierownika Ośrodka Doskonalenia Zawodowego NIL, rozmawia Lucyna Krysiak.

Artur Drobniak (drugi z lewej) odbiera wyróżnienie przyznane ODZ NIL. Foto: Termedia

Czy lekarze chętnie się dokształcają?

W zawód lekarza wpisane jest permanentne podnoszenie kwalifikacji, poszerzanie wiedzy i akurat w tej grupie zawodowej świadomość potrzeby doskonalenia swoich umiejętności jest bardzo powszechna.

Wynika to z dynamicznego rozwoju medycyny, zmieniającego się świata i konieczności reagowania na nowe oczekiwania pacjentów. Z jednej strony lekarz musi więc być merytorycznie jak najlepiej przygotowany do zawodu, być na bieżąco z nowoczesną medycyną, z drugiej zaś posiadać zdolność nawiązywania kontaktu z pacjentem, co wpływa na efekty leczenia.

Szkolenia w ODZ są nieodpłatne, a za udział w nich przyznaje się punkty edukacyjne. Czy to wystarczająca zachęta, by zainteresować nimi lekarzy?

Nieodpłatne w tym znaczeniu, że lekarz nie wnosi za nie bezpośrednio opłaty, ale samorząd lekarski koszty szkoleń pokrywa ze składek członkowskich – są to więc pieniądze lekarzy, które w ten sposób do nich wracają. Zachętą do udziału w szkoleniach jest raczej ich tematyka dyktowana przez życie.

Są to m.in. tematy dotyczące prawa, w tym podatkowego, ekonomii, legislacji, zmieniających się zasad kontraktowania usług z NFZ, warunków pracy w związku z pandemią COVID-19 czy też hejtu i radzenia sobie z tym zjawiskiem. Pracujemy nad tym, by oferta szkoleń była szeroka i dostosowana do zmieniającej się rzeczywistości w aspektach dotyczących wykonywania zawodu lekarza.

Jaki jest poziom szkoleń i jakie działania podejmuje ośrodek, aby tematyka była dla lekarzy atrakcyjna, a jednocześnie przydatna w praktyce?

Przejmując półtora roku temu kierowanie ODZ, założyłem, że ośrodek powinien zmienić formułę, być bardziej przekrojowy i ukierunkowany na różne problemy, z którymi lekarz ma do czynienia, wykonując swój zawód. Dlatego szkolenia podzieliliśmy na te dotyczące umiejętności zarządczych, kompetencji miękkich, wiedzy z zakresu prawa oraz umiejętności zawodowych.

Staramy się poruszać w tych czterech kategoriach tematycznych. Naszymi wykładowcami nie są przypadkowi ludzie. Nawiązujemy współpracę z autorytetami w danej dziedzinie, z osobami znanymi ze swych kompetencji szkoleniowych i wiedzy, które uczestniczą jako prelegenci na różnych prestiżowych konferencjach, także międzynarodowych. Oni udział w szkoleniach często traktują jako wkład w kształcenie lekarzy, od których wymaga się obecnie szerszych umiejętności niż te, które zapewnia wykształcenie medyczne.

Wiedza prawna, z zakresu ekonomii, kontraktowania z NFZ czy doskonalenie kompetencji miękkich pozwala lekarzowi uniknąć wielu często, wydawałoby się, banalnych błędów, których konsekwencje mogą być poważne. Satysfakcjonujące jest, że lekarze wysoko oceniają te szkolenia.

Jaka jest dalsza perspektywa rozwoju?

Chcemy pogłębiać współpracę z uczelniami medycznymi, towarzystwami naukowymi, wspierając te ośrodki we wspólnym prowadzeniu badań naukowych. Z drugiej strony liczymy, że ta kooperacja przełoży się na bliższe kontakty z lekarzami i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych poprzez działalność ODZ NIL. Pomysł na tak rozumianą współpracę wytycza nowe ścieżki działania naszego ośrodka i odkrywa nowe perspektywy.

Skąd wiadomo, czego szkolący się lekarze oczekują od wykładowców?

Od wielu lat ankietujemy osoby, które się szkoliły w ODZ, mamy więc rozeznanie co do oczekiwań dotyczących zakresu tematycznego szkoleń, jak i sposobu ich prowadzenia. Pracownicy ODZ NIL śledzą też na forach internetowych potrzeby lekarzy w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Jeszcze w tym roku wprowadzimy nowy typ szkoleń online. Chodzi o tzw. workshop on demand, czyli warsztaty na zamówienie. Gdy grupa minimum 10 lekarzy zgłosi do nas potrzebę zorganizowania szkolenia na pożądany przez siebie temat (związany z działalnością ODZ NIL), zorganizujemy takie szkolenie zgodnie z ich prośbą w miejscu i terminie wcześniej ustalonym.

Uczestnicy szkoleń będą mogli w małych grupach, najczęściej znanych sobie osób, pracować wspólnie i aktywniej uczestniczyć w szkoleniu. Chcemy w ten sposób budować większą więź i współpracę zespołową w podstawowym miejscu pracy lekarzy. Będziemy więc stawiać na wzrost różnorodności formuły prowadzonych szkoleń, poruszając się jednak w tematach naszej działalności.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.