21 czerwca 2024

Aktor promuje zastawki. Zobacz dwa spoty!

Zdrowe, ludzkie serce bije średnio 72 razy na minutę, co stanowi 4320 uderzeń na godzinę i 103 680 na dobę. Codziennie w Polsce aż 100 osobom przestaje bić serce. W naszym kraju choroby układu krążenia są głównym zabójcą. Jeśli sytuacja nadal utrzyma podobny poziom, liczba zgonów w 2020 roku przekroczy 200 tysięcy!

Twarzą kampanii został Emil Karewicz

Choć polska kardiologia plasuje się w czołówce najlepszych w Europie, śmierć z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego dotyka prawie połowę naszego społeczeństwa. Posiadamy obecnie jeden z najwyższych w Europie i na świecie odsetek leczenia ostrych zespołów wieńcowych przy pomocy zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) na milion mieszkańców.

W ciągu kilku lat wzbogaciliśmy się o kolejne placówki kardiologiczne (160 ośrodków, w tym 148 dyżurujących w systemie 24/7) oraz nowych specjalistów. Nadal jednak pojawiają się obszary, które, choć dają duże możliwości w leczeniu, nie są powszechnie stosowane w naszym kraju. Mowa tu m.in. o metodach leczenia osób cierpiących na ciężkie zwężenia zastawki aortalnej lub jej niedomykalność, niekwalifikujących się do zabiegu chirurgicznego. Rozwiązaniem dla chorych o zbyt wysokim ryzyku zgonu podczas konwencjonalnego zabiegu jest TAVI, czyli przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej.

Niestety, ta metoda leczenia nie należy do powszechnych w Polsce. W roku 2013 wykonano 381 zabiegów TAVI, w 2014 roku już 453, co stanowi ok. 12 zabiegów na milion osób. Średnia w krajach „starej Unii” to 50-60 na milion osób, w Niemczech ponad 100! Aby osiągnąć średnią unijną, w naszym kraju powinno się wykonywać 2000 zabiegów TAVI rocznie. Choć dochód narodowy na mieszkańca w Niemczech jest wyższy tylko 3,6 razy w porównaniu do Polski, ilość zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej jest tam aż 22 razy większa!

Spot Wnuczek:

Tak słabe wyniki w naszym kraju potwierdzają fakt, że możliwości, jakie posiadamy, nie są adekwatne do znanych nam realiów życia. Bez odpowiednich środków wsparcia niektórych metod leczenia, a także profilaktyki i poszerzania świadomości społecznej wśród osób chorych oraz ich bliskich polska medycyna nie może liczyć na większe zmiany w obszarze zwalczania chorób układu krwionośnego. W odpowiedzi na tę sytuację powstała kampania społeczna „Stawka to życie. Zastawka to życie”, która ruszyła wraz z początkiem sierpnia i potrwa do końca września.

– Organizowana akcja ma na celu zapoznanie osób w wieku 70+, a także ich dzieci z zaletami i możliwościami, jakie daje zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej wśród osób niekwalifikujących się do leczenia chirurgicznego. Kampania ma również uświadomić, że zabiegi TAVI mogą nie tylko umożliwić chorym sprawne funkcjonowanie, ale także przedłużyć ich życie. Akcja docierając do jak największej liczby osób może przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat sytuacji kardiologicznej i jej potencjału w Polsce – komentuje koordynator kampanii prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski.

Twarzą dwumiesięcznej kampanii został znany polski aktor Emil Karewicz doskonale kojarzony z takich kultowych dzieł filmowych jak „Stawka większa niż życie” czy „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”. W sieci dostępne są już spoty z jego udziałem, które emitują także ogólnopolskie kanały telewizyjne. W ramach promocji akcji mieszkańcy największych miast w Polsce o kampanii mogą dowiedzieć się z citylightów umieszczonych na przystankach oraz z plakatów i spotów w środkach komunikacji miejskiej.

Spot Klinika:

Kampanię „Stawka to życie. Zastawka to życie” wspierają również sieci aptek, placówki medyczne oraz sanatoryjne, dbając o kolportaż ulotek i ekspozycję plakatów. Powstała także strona internetowa, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat kampanii: www.stawkatozycie.pl. W mediach społecznościowych na oficjalnych profilach kampanii już prezentowane są różne materiały dotyczące kampanii i jej przebiegu. Dodatkowe informacje i zdjęcia dostępne na Faceboku i Instagramie. Spoty promujące akcje można obejrzeć na specjalnym kanale na YouTube.

Organizatorzy kampanii:

  • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – polskie towarzystwo naukowe założone w 1954 roku, którego celem jest inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kardiologii, profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń, propagowanie postępów kardiologii i kardiochirurgii w społeczeństwie oraz współudział w kształceniu lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii.
  • Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI) – stowarzyszenie kardiologów inwazyjnych powstałe w 2006 roku w wyniku połączenia Grupy Roboczej Kardiologii Inwazyjnej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zarządu EuroPCR (Europejskiego Kursu Kardiologii Inwazyjnej w Paryżu).
  • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology, ESC) – istniejące od 1950 roku europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych.
  • Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych (wcześniej Sekcja Kardiologii Inwazyjnej), czyli jedna z osiemnastu sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która rozpoczęła działalność w 2006 roku.

Więcej o kardiologii i kardiochirurgii, a także chorobach serca piszemy tutaj.