12 lipca 2024

Apel do NFZ o urealnienie wycen

Z danych NFZ wynika, że maleje liczba podpisywanych kontraktów na leczenie stomatologiczne finansowane ze środków publicznych. W 2018 r. zawarto ich 7121, a w 2019 r. było ich już o 730 mniej.

Foto: pixabay.com

Zbyt niskie wyceny świadczeń stomatologicznych sprawiły, że ortodonci coraz liczniej wypowiadają umowy, a lekarze z gabinetów ogólnodentystycznych deklarują, że dotrwają do końca pięcioletnich umów, ale nie będą przystępować do kolejnych konkursów.

W związku z tą trudną sytuacją Komisja Stomatologiczna NRL 31 stycznia podjęła uchwałę (nr 1/2020) w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Apeluje w niej do lekarzy dentystów realizujących umowę z NFZ do wzięcia udziału w akcji polegającej na składaniu wniosków o zmianę warunków umowy do właściwych oddziałów NFZ. Postulat ten w pełni popiera Prezydium NRL, zauważając jednocześnie, że na lekarzy dentystów nakładane są nowe, skutkujące znacznym obciążeniem finansowym, obowiązki; wartość jednostek rozliczeniowych kontraktu z NFZ jest od wielu lat utrzymywana na stałym poziomie, a niekiedy nawet zmniejszana; w umowach o udzielanie świadczeń w tym rodzaju, wbrew oficjalnym zapowiedziom NFZ, nie dokonano korekty wyceny związanej ze wzrostem kosztów udzielania świadczeń.