21 czerwca 2024

Apel NRL ws. fizjoterapii. Co zrobi prezydent?

Już tylko dni dzielą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od podjęcia decyzji w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. 16 października Naczelna Rada Lekarska zaapelowała o niepodpisywanie dokumentu. Poniżej prezentujemy pełną treść apelu skierowanego do Andrzeja Dudy.

Pałac Prezydencki w Warszawie. Foto: imageworld.pl

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Pana Prezydenta o niepodpisywanie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, uchwalonej przez Sejm i Senat i przekazanej Panu Prezydentowi do podpisu.

Ustawa w jej obecnym kształcie, eliminując nadzór i opiekę lekarza w procesie leczniczo-rehabilitacyjnym, zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli.

Naczelna Rada Lekarska nie podważa kompetencji fizjoterapeutów i nie jest przeciwna uregulowaniu zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty w drodze ustawy. Jednakże ustawa powinna jasno określać, jaka jest rola lekarza, a jaka rola fizjoterapeuty w procesie leczniczo-rehabilitacyjnym chorego.

W uchwalonej ustawie uwzględniono tylko rolę fizjoterapeuty, eliminując rolę lekarza. Zapomniano zarówno o pełnej diagnostyce, którą powinien prowadzić lekarz, jak i o zespole złożonym z pacjenta, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa.

Istnieje obawa, że proces rehabilitacji pacjenta, pozbawiony udziału lekarza w zakresie diagnozowania choroby, planowania i koordynacji tego procesu, będzie zagrażał jakości udzielanych świadczeń i zagrażał bezpieczeństwu pacjentów.

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo naszych pacjentów, Naczelna Rada Lekarska apeluje do Pana Prezydenta o niepodpisywanie aktu prawnego, który może przynieść dla nich negatywne konsekwencje.


Na czym polega istota sporu o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty? Dlaczego dwie największe organizacje zrzeszające osoby wykonujące ten zawód, Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, nie mogły dojść do porozumienia? Czego domaga się samorząd lekarski? Więcej na ten temat piszemy tutaj.