12 czerwca 2024

Apel o skuteczne leczenie raka piersi

Kilkanaście organizacji działających na rzecz kobiet podpisało petycję o zmianę modelu leczenia raka piersi w Polsce i uruchomienie sieci ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem tej choroby, tzw. Breast Units. Dokument skierowano do prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, premier Ewy Kopacz, sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

„Rosnąca liczba zachorowań i obniżenie wieku chorych powodują, że rak piersi staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym i społecznym. Dzisiaj Polki mają istotnie niższe szanse na zwycięstwo w walce z tą chorobą niż większość Europejek. Szanse przeżycia 5 lat kobiet chorych na raka piersi w Polsce są już o ponad 10 punktów procentowych niższe od średniej europejskiej” – piszą autorzy listu.

Nie chcą wdrożyć zaleceń UE

Sygnatariusze domagają się wprowadzenia w naszym kraju zaleceń Unii Europejskiej, dotyczących organizacji kompleksowego leczenia raka piersi w sieci specjalistycznych ośrodków tzw. Breast Units. „Koncepcja tzw. Breast Units została opracowana 15 lat temu. Jest to model opieki nad chorymi na raka piersi, polegający na stworzeniu sieci wyspecjalizowanych ośrodków, prowadzących kompleksowe i skoordynowane leczenie według jednakowych, standaryzowanych zasad. (…) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 2006 r., oraz tzw. Pisemna Deklaracja PE nr 71 z 2009 r., stanowczo zalecają wszystkim krajom Unii Europejskiej stworzenie sieci Breast Units. Polska te zalecenia lekceważy” – tłumaczą w liście.

Pod apelem podpisały się:

 • Federacja Stowarzyszeń Amazonki,
 • Stowarzyszenie Polskie Amazonki,
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet,
 • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu,
 • Liga Kobiet Polskich,
 • Lider She,
 • Europejska Unia Kobiet – Sekcja Polska,
 • Stowarzyszenie Most Kobiet,
 • Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich,
 • Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia,
 • Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie,
 • Fundacja Onkocafe,
 • Fundacja No pasaRak,
 • Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna.

Przecież jest pakiet onkologiczny

Prace nad utworzeniem i wdrożeniem zarządzeniem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie, czyli przede wszystkim odrębnego kontraktowania „kompleksowego leczenia raka piersi” były już podejmowane. W marcu 2014 r. prezes NFZ ogłosił nawet projekt zarządzenia i skierował go do konsultacji społecznych, ale został on wycofany w lipcu 2014 r. ze względu na planowane wdrożenie pakietu onkologicznego. Autorzy apelu podkreślają jednak, że pakiet onkologiczny nie tylko nie jest rozwiązaniem problemu, a wręcz może być dodatkowym kłopotem w diagnostyce i leczeniu raka piersi.

– Od lat walczymy o zgodne z unijnymi standardami warunki leczenia kobiet chorych na raka piersi w Polsce, ale nasz głos jest ignorowany. Podjęłyśmy walkę w imieniu nie tyle swoim i swoich rodzin, co na rzecz przyszłych pokoleń kobiet, które, według prognoz, w coraz większym stopniu zostaną dotknięte rakiem piersi. To jeden z najczęstszych typów nowotworów – komentują Elżbieta Kozik ze Stowarzyszenia Polskie Amazonki – Ruch Społeczny i Krystyna Wechmann z Federacji Stowarzyszeń Amazonki, inicjatorki powstania petycji.

ls