21 maja 2024

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny ma 96 lat

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny jest czasopismem naukowym powstałym w 1924 r. z inicjatywy Profesora Adama Wrzoska.

Przez lata czasopismo zmieniało nazwę, redaktorów naczelnych i szatę graficzną, ciągle jednak pozostając jednym z nielicznych na skalę światową naukowych tytułów specjalistycznych zajmujących się historią medycyny wydawanych cyklicznie.

Od samego początku czasopismo stało się najważniejszym polskim czasopismem naukowym dotyczącym historii i filozofii medycyny. Obecnie czasopismo posiada międzynarodowy zespół redakcyjny oraz jest organem Towarzystwa Historii i Filozofii Medycyny i wydawane jest jako rocznik.

Szczegóły dotyczące Archiwum i Towarzystwa można znaleźć na stronie: http://www.ahifm.kylos.pl. Wszystkie prace dostępne są do pobrania w postaci plików pdf z przeglądarki internetowej Google Scholar bezpłatnie i w bardzo prosty sposób. Można również zamawiać w redakcji przesłanie wydrukowanych egzemplarzy.

Czasopismo wydawane jest dzięki życzliwości i wsparciu Wielkopolskiej Izby lekarskiej oraz wolontaryjnej pracy całej redakcji. W ostatnim 82 tomie Archiwum znaleźć można następujące prace:

 1. Powstanie i działalność ewangelickiego Macierzystego Domu i Szpitala Diakonis w Gdańsku w latach 1857-1945 (Michał T.W. von Grabowski).
 2. Laryngologiczne dokonania Hilarego Schramma (1857-1940), lwowskiego chirurga, pioniera chirurgii dziecięcej (Andrzej Kierzek).
 3. Pamiętnik pacjenta izolatorium gruźliczego podczas okupacji niemieckiej. 48 dni spośród trzech miesięcy. Opracowanie i wybór fragmentów, na podstawie oryginalnego rękopisu (Michał Początek).
 4. Jan Bohdan Gliński (1915-2019) – lekarz, miłośnik i badacz historii medycyny, patriota (Jacek Kotuła).
 5. Filozoficzna refleksja nad zdrowiem i chorobą w XX wieku (Jarosław Sak).
 6. Przekład pierwszego w Europie traktatu kosmetologicznego De Ornatu Mulierum Trotuli de Ruggiero z Salerno De Ornatu Mulierum Trotuli de Ruggiero z Salerno (1035-1097) (Artur J. Katolo).
 7. Wanda Błeńska i jej wkład w walkę z trądem jako chorobą stygmatyzującą (Edyta Chomentowska, Agnieszka Polak).
 8. John Hilton (1805-1878) jego życie i osiągnięcia w zakresie anatomii, chirurgii, neurologii oraz neurochirurgii (Monika Zamachowska, Andrzej Grzybowski).
 9. Okulistyczny epizod biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (Włodzimierz Witczak, Andrzej Grzybowski).
 10. Wiktor Feliks Reis (1875-1943): profesor okulistyki we Lwowie (Andrzej Grzybowski, Mateusz Nawrocki, Volodymyr Kitselyuk).
 11. Kazimierz Bein (1872-1959): współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i aktywny esperantysta (Andrzej Grzybowski, Julia Popławska).

Nasze czasopismo chciałoby zaprosić do współpracy lekarzy doceniających wartość historii medycyny. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w powstaniu wielu komisji historycznych przy okręgowych radach lekarskich w ostatnich latach oraz Ośrodka Historycznego NRL.

Zapraszamy do współpracy i współredagowania Archiwum. Zapraszamy również do przesyłania nam wspomnień i biografii (w tym autobiografii) – obawiamy się, że nieopublikowanie wielu z nich może doprowadzić do bezpowrotnej utraty wielu cennych materiałów, które powinny pozostać zachowane dla nas, naszych młodszych kolegów i kolejnych pokoleń lekarzy.

Podobnie, jak świadectwa literackie, tak i zabytki, obiekty kultury materialnej często ulegają zapomnieniu, a nawet zniszczeniu. Dlatego też zależy nam na zamieszczaniu w Archiwum informacji dotyczących pamiątkowych tablic i nagrobków lekarzy w postaci dokumentacji zdjęciowej wraz z dostępnymi informacjami na temat tych postaci historycznych. Możecie też Państwo przesyłać nam ciekawe tematy historyczne do dalszego opracowania – będziemy starali zachęcać współpracujących z nami autorów do ich przygotowania.

W tym kontekście warto pochylić się nad naszymi Mistrzami, którzy wtajemniczali nas w tajniki praktyki medycznej, a pamięć o Nich, być może, nieubłaganie rozmywa się w świadomości naszej lekarskiej społeczności.

Prof. Andrzej Grzybowski, redaktor naczelny Archiwum Historii i Filozofii Medycyny