24 kwietnia 2024

Asystentka stomatologiczna w ustawie

Kilka dni temu, 17 sierpnia 2023 r., Sejm uchwalił ustawę o niektórych zawodach medycznych, która reguluje funkcjonowanie kilkunastu profesji. Jedną z nich jest asystentka stomatologiczna.

Foto: pixabay.com

Na dość długiej liście zawodów wymienionych w ustawie – poza asystentką stomatologiczną – są m.in. elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, słuchu, technik ortopeda i technik sterylizacji medycznej.

Nie ma jednak takich profesji jak psycholog, logopeda czy kosmetolog. W trakcie niedawnych prac w parlamencie z listy regulowanych zawodów wykreślono również techników dentystycznych.

Po wejściu w życie ustawy do wykonywania zawodu medycznego będzie uprawniona osoba spełniająca określone w niej warunki, w tym wykazuje znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego oraz złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego”.

Taka osoba będzie musiała posiadać wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego, a także legitymować się wpisem do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Taki rejestr ma podlegać ministrowi zdrowia.

Rozdział 3 ustawy określa zasady wykonywania zawodów. W przypadku asystentki stomatologicznej chodzi o czynności związane z asystowaniem lekarzowi dentyście i utrzymaniem gabinetu w gotowości do pracy. „Zawód medyczny wykonuje się z należytą starannością, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania tego zawodu, z poszanowaniem praw pacjenta i dbałością o jego bezpieczeństwo” – czytamy w artykule 15.

Ponadto ustawa określa zasady ustawicznego rozwoju zawodowego i odpowiedzialności zawodowej. Przewiduje kary za przewinienia zawodowe obejmujące: upomnienie, naganę, karę pieniężną, zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego na okres do 5 lat i pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

18 sierpnia uchwaloną przez Sejm ustawę o niektórych zawodach medycznych przekazano prezydentowi do podpisu.