18 maja 2024

B. Szydło i K. Radziwiłł o ochronie zdrowia

Premier Beata Szydło, w ramach przeglądu resortów, spotkała się w czwartek z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Celem przeglądu jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.

Foto: P. Tracz/KPRM

Premier Szydło przypomniała, że w 2016 r. minister Radziwiłł wprowadził wiele ustaw, które rozpoczęły reformę służby zdrowia. Mowa m.in. o darmowych lekach dla seniorów 75+ i zmianach systemowych.

Minister zdrowia przedstawił podczas spotkania projekt dotyczący likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. „To będzie trudna reforma. Naszym głównym celem jest zabezpieczenie praw pacjentów” – zaznaczyła premier.

Premier Szydło dodała, że projektem dotyczącym sieci szpitali zajmie się jeszcze w czwartek Komitet Stały Rady Ministrów. „Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt to będzie on omówiony na najbliższym posiedzeniu rządu” – wskazała.

Kolejne ważne zmiany, które będą sukcesywnie zmieniać polską służbę zdrowia obejmą wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej.

„Podchodzimy do reformy pragmatycznie i racjonalnie tak, by zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Zmiany mają na celu zabezpieczenie Polakom dostępu do opieki medycznej oraz wprowadzenie godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego” – mówiła premier.

„Jak dodała to wymaga czasu determinacji i wielkiej cierpliwości. Efekty będą widoczne po pewnym czasu. Konsekwentne wprowadzanie zmian spowoduje, że system opieki zdrowotnej będzie lepszy dla pacjentów” – podsumowała premier.

„Jakość opieki zdrowotnej i bezpieczeństwo pacjentów to wartości najwyższe” – podkreślał minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Szef MZ przedstawił założenia reformy służby zdrowia i podsumował efekty prac resortu w ubiegłym rok.

Wśród osiągnięć resortu wymienił bezpłatne leki dla seniorów, 30 nowych substancji na liście leków refundowanych dla pacjentów chorujących na rzadkie choroby i szczepionki dla dzieci przeciwko pneumokokom. Jak dodał, obecny rząd również „zatrzymał chaotyczną i bezrefleksyjną komercjalizację i prywatyzację szpitali”.

„Ustawa wprowadzająca Narodową Służbę Zdrowia zagwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do opieki zdrowotnej, bez pytania o ubezpieczenie” – przekonywał minister Radziwiłł.

Jak poinformował prace nad ustawą dobiegają końca. W połowie br. wejdzie w życie ustawa o sieci szpitali, która zabezpieczy byt szpitali publicznych. Poprawi się także jakość opieki zdrowotnej dzięki zmianom w ustawie o POZ, która ma pomóc w koordynowaniu opieki nad pacjentem.

Kolejne zmiany w służbie zdrowia obejmują ustawę regulującą kształcenie lekarzy – 600 nowych studentów ma zagwarantowane bezpłatne studia lekarskie, przywrócono także staż podyplomowy.

W ocenie Radziwiłła zapewniona jest ciągłość działania wszystkich szpitali i przychodni, z którymi podpisano kontrakty na nowy rok. „W ten sposób zabezpieczyliśmy chorych przed niemożliwością dotarcia do lekarza” – mówił minister zdrowia.

Źródło: KPRM

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.