19 lipca 2024

BDO: odroczenie terminu

Przypominamy, że 31 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym prowadzenia ewidencji i składania sprawozdań w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Foto: pixabay.com

Nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 do 30 czerwca 2020 r.

Dopuszczono prowadzenie ewidencji równolegle w BDO oraz w formie papierowej w terminie do 30 czerwca br., o ile przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK) w tej formie. Przedsiębiorcy, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, mogą rozliczać się za pośrednictwem BDO.