24 lipca 2024

Będzie drastyczne złagodzenie wymogów dla lekarzy spoza UE?

Na to wygląda, a przynajmniej tak wynika z przegłosowanego przez Sejm projektu ustawy dotyczącej kadr medycznych, zawierającego m.in. zliberalizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w kwestii dostępu do wykonywania zawodu w Polsce lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Foto: Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

Skandaliczny jest fakt, że zapisy dotyczące lekarzy cudzoziemców zostały przywrócone przez sejmową Komisję Zdrowia, która dzień wcześniej wykreśliła je z projektu – zgodnie z postulatami samorządu lekarskiego i innych zawodów medycznych.

Złagodzenie wymogów kwalifikacyjnych dla lekarzy spoza UE było od samego początku negowane przez środowisko lekarskie, które podkreśla, że niesie to za sobą niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia polskich pacjentów. Sprawę szczegółowo opisujemy TUTAJ.

Kontrowersyjna ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych sprawiła, że prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do społeczeństwa w celu wytłumaczenia jej konsekwencji.

W liście otwartym prezes NRL wymienia liczne niebezpieczeństwa szerokiego otwarcia dostępu do zawodów lekarza i lekarza dentysty dla cudzoziemców. Dziwi się temu nadmiernemu ułatwieniu, kiedy jego zdaniem nie uczyniono nic, co realnie wsparłoby polskich lekarzy.

Według prezesa NRL władze publiczne powinny przede wszystkim skupić się na zatrzymaniu w Polsce polskich medyków, zapewniając im lepsze warunki wykonywania ich zawodów, a w dalszej kolejności należy zabiegać o powrót do kraju tych, którzy wyemigrowali.

Dopiero po tych działaniach można określić kryteria i tryb dostępu do zawodów medycznych osobom z dyplomami spoza UE – pod warunkiem, że ich kwalifikacje nie będą niższe niż u polskiego lekarza i zostaną rzetelnie zweryfikowane przed dopuszczeniem do leczenia pacjentów, a znajomość języka polskiego pozwoli na odpowiednią komunikację.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL