18 lipca 2024

Bezpłatne badania dla kobiet w ciąży

Wirusowe zapalenie wątroby jest czwartą chorobą uznaną przez Światową Organizację Zdrowia – obok malarii, gruźlicy i HIV/AIDS – jako ta, która wymaga najwięcej uwagi i podejmowania działań edukacyjnych, mających na celu jak najszybsze podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństw. Ta cicha epidemia zbiera takie samo żniwo jak HIV/AIDS.

W Polsce realizowany jest Program „Zapobieganie zakażeniom HCV”, którego nadrzędnym celem jest edukacja, gdyż najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania szerzeniu się HCV jest świadome społeczeństwo. Niestety przeciwko HCV nie ma szczepionki, ale świadome zachowania pozwalają uniknąć zakażenia. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia angażuje się, by prowadzić edukację.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby.

Bardzo ważnym elementem w podejmowaniu skutecznej walki z HCV są badania prowadzone w ramach ogólnopolskiego Programu „Zapobieganie zakażeniom HCV” (wirusowe zapalenie wątroby typu C), współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia, a koordynowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.

Szczególną grupą społeczną, do której kierowane są działania mające na celu ograniczenie szerzenia się HCV, są kobiety w ciąży, gdyż wirus ten  może przenosić się z matki na dziecko. Bezpłatne badania dla kobiet ciężarnych będą realizowane do listopada 2014 roku w placówkach medycznych, których aktualna lista znajduje się na stronie programu – lista miejsc będzie sukcesywnie uzupełniana w miarę podpisywania kolejnych umów z podmiotami leczniczymi.

WZW C można leczyć – dzięki temu nie musimy czekać do ostatecznej fazy, czyli do marskości wątroby czy nowotworu.

Wczesne wykrycie zakażenia HCV istotnie zwiększa szansę matki na skuteczne wyleczenie, a tym samym na uniknięcie niekorzystnych następstw klinicznych takich, jak: marskość wątroby czy rak wątroby. Uczestnictwo w badaniach pozwoli także na:

  • oszacowanie częstości występowania zakażeń HCV oraz wskazanie czynników ryzyka zakażenia tym wirusem na podstawie badań przeprowadzonych u kobiet w ciąży,
  • zwiększenie wiedzy lekarzy ginekologów-położników oraz lekarzy rodzinnych na temat zapobiegania wertykalnej transmisji HCV oraz postępowania z dzieckiem matki zakażonej.

Często chorzy dowiadują się za późno o tym, że są zakażeni HCV – zazwyczaj dopiero, gdy diagnozuje się marskość wątroby lub nowotwór, a jedynym ratunkiem jest przeszczep. Wszystko to przez niespecyficzne objawy choroby, ale także wieloletni okres bezobjawowy. Zdarzają się także przypadki ostrych natychmiastowych objawów, ale jest ich zdecydowanie mniej. Tymczasem im wcześnie się zdiagnozuje HCV, tym lepiej.