15 czerwca 2024

By więcej wiedzieć o zespole stopy cukrzycowej

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, na zlecenie resortu zdrowia, organizuje szkolenie e-learningowe dla lekarzy i pielęgniarek różnych specjalności (w tym diabetologii i medycyny rodzinnej) w zakresie prewencji, diagnostyki i terapii zespołu stopy cukrzycowej.

By więcej wiedzieć o zespole stopy cukrzycowej

Foto: pixabay.com

Szkolenie realizowane jest w ramach programu Ministerstwa Zdrowia „Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018” i jest bezpłatne.

O udział w nim mogą ubiegać się lekarze diabetolodzy oraz lekarze innych specjalności, a także pielęgniarki, którzy zajmują się diagnostyką i leczeniem chorych z zespołem stopy cukrzycowej.

Szkolenie ma przede wszystkim charakter zajęć praktycznych, których celem jest zapoznanie z podstawowymi i zaawansowanymi metodami diagnostyki, leczenia oraz pielęgnacji chorych ze stopą cukrzycową.

Przeprowadzają je specjaliści z Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Najbliższe kursy planowane są w październiku i listopadzie br. Szczegółowe informacje będą opublikowane na stronie internetowej szpitala.

Zespół stopy cukrzycowej jest poważnym powikłaniem cukrzycy. Występuje u około 6-10 proc. pacjentów z cukrzycą. Nieleczony prowadzi do nieodwracalnych zmian w kończynach dolnych, takich jak deformacje, utrata funkcji podporowych, przewlekłe i trudne do wyleczenia stany zapalne kości, zmiany martwicze i zgorzelinowe stopy.

Przy braku odpowiedniej, nowoczesnej, wielodyscyplinarnej terapii prowadzi często do amputacji, a następnie do przedwczesnego zgonu chorego. Właściwa profilaktyka i wielodyscyplinarne postępowanie terapeutyczne (leczenie zachowawcze, wewnątrznaczyniowe, chirurgiczne, terapia podciśnieniowa) ZSC poprawiają zasadniczo rokowanie w tej grupie chorych z cukrzycą. Leczenie zespołu stopy cukrzycowej jest kosztowne, czasochłonne i wymaga interdyscyplinarnej opieki, jednak właściwie prowadzone zwykle przynosi dobre efekty.


Ustawa o sieci szpitali weszła w życie. Więcej na ten temat piszemy tutaj.