15 czerwca 2024

Centrum Dydaktyczne SUM. Co zyskają studenci?

Nowoczesne Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu wyposażone w unikalną aparaturę badawczą, laboratoria i sale seminaryjne pozwalające na kompleksowe wykorzystanie technologii ICT w kształceniu studentów – to nowa inwestycja Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Budynek Centrum Dydaktycznego został dobudowany do istniejącej siedziby Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 26,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszystkie pomieszczenia laboratoryjne w Centrum zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę specjalistyczną m.in. spektrometr masowy, mikroskop konfokalny, spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości, chromatograf cieczowy i drukarkę 3D. W Centrum znajduje się siedem nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych, pracownie i sale seminaryjne umożliwiające kształcenie studentów na najwyższym poziomie.

– Nowoczesna baza dydaktyczna to jeden z czynników przyciągających na studia najlepszych kandydatów. Rozwój infrastruktury Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w połączeniu z wysoką jakością kształcenia sprawia, że absolwenci SUM są znakomicie przygotowani do pracy na konkurencyjnym rynku w gospodarce opartej na wiedzy. Jestem przekonany, że nowe Centrum Dydaktyczne pozwoli na dalsze podnoszenie poziomu kształcenia studentów kierunków prowadzonych przez Wydział Farmaceutyczny, jak również studentów innych wydziałów uczelni – mówi prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Komfort i nowoczesność

Ćwiczenia laboratoryjne zyskały nową jakość dzięki wyposażeniu Centrum w nowoczesne narzędzia ICT (Information and Communications Technology), w tym tablety, systemy pulpitów dotykowych, ekranów LED, kamer do monitoringu edukacyjnego. Sale laboratoryjne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę dającą możliwość prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu chemii leków, chemii organicznej, chemii fizycznej czy chemii ogólnej i analitycznej. Studenci mogą badać czystość produktów reakcji chemicznych, przeprowadzać analizy substancji leczniczych i ocenę ich właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych z zastosowaniem takich metod, jak: wysokosprawna chromatografia cieczowa (UHPLC), spektroskopia UV/VIS, NMR, CD, spektrometria masowa, polarymetria czy analizy ekspresji genów.

Zyskali także możliwość wykonywania prac dyplomowych w dobrze wyposażonej pracowni magistrantów, z możliwością korzystania z aparatury znajdującej się w innych pracowniach. Szczególnie interesującym i pożytecznym wyposażeniem jest chromatograf cieczowy z potrójnym kwadrupolem (LC/MS/MS) znajdujący się w pracowni badań biologicznych i fizykochemicznych. Pozwala on na wykonywanie analiz ilościowych i jakościowych substancji organicznych występujących w ilościach śladowych, bezpośrednio ze skomplikowanych mieszanin.

– Na świecie jest to metoda używana rutynowo w analizie leków, w badaniach jakości żywności i środowiska oraz w badaniach biochemicznych, jednak w Polsce taka aparatura jest nadal unikalna, rzadko wykorzystywana w procesie dydaktycznym. Dla studentów, zwłaszcza biotechnologii medycznej, praktyczna znajomość tej techniki analitycznej może być cennym atutem na rynku pracy – tłumaczy prof. Stanisław Boryczka, dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM.

Centrum jest wyposażone także w najnowszy laserowo skanujący, odwrócony mikroskop konfokalny Nikon Ti-E/A1R+ z modułem mikroskopii superrozdzielczej N-SIM. Mikroskop ten ma szerokie zastosowania zarówno przy obrazowaniu klasycznych preparatów, jak i do budowania obrazów żywych komórek i zachodzących w nich procesów. Wszystko dzięki niespotykanej dotąd prędkości działania, najwyższej czułości, rozdzielczości optycznej i cyfrowej obrazowania.

– Otwarcie nowego obiektu dydaktycznego na naszym Wydziale jest kolejnym elementem polepszającym warunki kształcenia i prowadzania badań naukowych. Skorzystają na tym przede wszystkim studenci, którzy będą mogli uczyć się w przestronnych i kompleksowo wyposażonych pracowniach dydaktycznych. Oprócz tego należy pamiętać, że część naszych studentów prowadzi prace badawcze aktywnie działając w studenckich kołach naukowych – korzystanie z nowoczesnych laboratoriów pozwoli im szybciej i efektywniej rozwijać się w tym zakresie – podkreśla Paweł Pęcak, przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego SUM i student Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Rozwiązania na miarę XXI wieku

W ramach projektu powstała sala seminaryjna, która została wyposażona w 25 stanowisk komputerowych typu all-in-one. Dostęp online do uniwersyteckiego systemu e-learningowego umożliwi przeprowadzanie testów, kolokwiów i egzaminów w formie elektronicznej a generowane przez system wyniki będą dostępne na stanowisku wykładowcy bezpośrednio po ich zakończeniu. Biorąc pod uwagę specyfikę nauczanych przedmiotów, stanowisko wykładowcy wyposażono w wysoce profesjonalny tablet stacjonarny, umożliwiający łatwe obracanie modeli przestrzennych za pomocą dotyku i gestów. Tym samym prezentowanie wzorów chemicznych 3D staje się bardzo prostą i wygodną czynnością. W tego typu tablety wyposażone zostały wszystkie sale laboratoryjne Centrum.

W sali znajduje się również urządzenie drukujące 3D CubePro, przeznaczone do drukowania przestrzennych modeli i struktur związków chemicznych, które dysponuje największą w swojej klasie platformą drukującą o ultrawysokiej rozdzielczości. Rozwiązanie to umożliwia tworzenie wydruków 2,5 razy większych niż przy użyciu podobnych urządzeń drukujących. Rozdzielczość 70 mikronów zapewnia profesjonalne wydruki wysokiej jakości, które są nie tylko funkcjonalne ale również bardzo estetyczne.

Równie ciekawym elementem wyposażenia Centrum są tablice samokopiujące i interaktywne. Dzięki nim można przedstawiać treści dydaktyczne studentom w sposób tradycyjny ale student wcale nie musi przepisywać ich do swojego zeszytu. Tablice umożliwiają zapis informacji na zewnętrznym nośniku USB (pendrive) – dane prezentowane na tablicy w czterech kolorach zostaną dokładnie w niezmienionej postaci zapisane jako plik graficzny. Tablice samokopiujące posiadają również ciekawą funkcję przewijania, dzięki czemu wykładowca może „odkrywać” przed studentami kolejne partie wcześniej przygotowanego materiału przewijając jego zawartość. Oprócz zapisu informacji na nośniku USB zapisane informacje można bezpośrednio wydrukować na współpracującej z tablicą drukarce.

Pomoc w edukacji

Interesującym rozwiązaniem jest wyposażenie laboratoriów w system pulpitów dotykowych pozwalających na uruchamianie przez prowadzącego określonych aplikacji wspomagających zajęcia. Przy pomocy pulpitów możliwe jest korzystanie z zasobów e-learningowych, przeprowadzanie szybkich testów sprawdzających wiedzę studentów, wysyłanie na ekrany laboratoryjne poleceń wykonania i przebiegu ćwiczeń oraz treści, które w danym momencie prowadzący chciałby zaprezentować wszystkim lub wybranym studentom. Dlatego za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania pulpit sterujący może komunikować się z tabletami będącymi w użytkowaniu studentów w czasie trwania zajęć.

Centrum jest również wyposażone w zestaw wideokonferencyjny i mostek konferencyjny, które umożliwiają utworzenie w ramach budynku węzła wideokonferencyjnego, zintegrowanego z systemem wideokonferencji Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej SUM. W ramach systemu wideokonferencji możliwe jest prowadzenie zajęć międzywydziałowych, wspomaganie kształcenia w zakresie prac laboratoryjnych oraz prowadzenie konsultacji w czasie rzeczywistym. Sale laboratoryjne posiadają również urządzenia do monitoringu edukacyjnego, które pozwalają na rejestrację ćwiczeń laboratoryjnych, a zarejestrowany materiał może służyć jako źródło dodatkowej wiedzy.

Projekt odpowiada na potrzeby edukacyjne studentów kierunków farmacja, biotechnologia medyczna i analityka medyczna oraz pracodawców zatrudniających absolwentów. Pozwoli na dobre wyszkolenie przyszłych farmaceutów i biotechnologów potrafiących samodzielnie się uczyć i poszukiwać informacji, a także efektywnie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce zawodowej oraz procesie uczenia się przez całe życie.