19 czerwca 2024

Co z umowami na świadczenia opieki zdrowotnej?

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy wydłużające czas obowiązywania umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przypomnijmy, że Sejm uchwalił ustawę 16 grudnia ubiegłego roku, a kilka dni później podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

Foto: Krzysztof Białoskórski

Ustawa zmieniła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona wydłużenie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej maksymalnie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Ponadto ustawa wydłuża o pół roku termin wejścia w życie przepisów upoważniających ministra zdrowia do określania kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do 1 lipca 2016 roku będzie to kompetencja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na mocy nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z 22 lipca 2014 roku planowanie i zakup świadczeń zostały oparte o tzw. mapy potrzeb zdrowotnych. Nowe zasady wymagają więcej czasu na prawidłowe wprowadzenie i przygotowania do postępowań kontraktowych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 grudnia 2015 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 2198).

Źródło: Sejm


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.