15 lipca 2024

Cyfrowa patologia na uniwersytecie medycznym

W Zakładzie Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uruchomiono Pracownię Cyfrowej Patologii. Zespół badawczy dr. Radosława Zagożdżona będzie tam prowadził prace nad komputerowym wspomaganiem badań w obszarze patologii. Pracownia chciałaby nawiązać współpracę z ośrodkami badawczymi oraz instytucjami medycznymi.

Skaner preparatów mikroskopowych

Wspomaganie badań z zakresu patologii przez urządzenia komputerowe wyposażone w odpowiednią moc obliczeniową pozwalają na zautomatyzowanie lub przyspieszenie wielu analiz histopatologicznych. Nowootwarta pracownia została wyposażona w skaner preparatów mikroskopowych, dzięki któremu można w sposób zautomatyzowany skanować preparaty mikroskopowe, zachowując jednocześnie bardzo wysoką rozdzielczość.

Fragment skanu obrazowania fluorescencyjnego (trzy fluorochromy)

Dodatkowo skaner posiada rejestrator o dużej dynamice barw co, w połączeniu z obiektywami z korekcją aberracji chromatycznej, pozwala na analizę złożonych barwień immunohistochemicznych. Co więcej, sprzęt ten oprócz obrazowania w jasnym polu, umożliwia także zautomatyzowane obrazowanie fluorescencyjne, z wykorzystaniem czterech fluoroforów jednocześnie.

BF

Fragment skanu obrazowania w jasnym polu (hematoksylina oraz podwójne barwienie immunohistochemiczne)

Pracownia będzie mogła działać wydajnie, gdyż Warszawski Uniwersytet Medyczny dysponuje zapleczem pozwalającym na transfer, składowanie i przetwarzanie plików graficznych gigapikselowej rozdzielczości, a takie powstają w procesie skanowania preparatów. Pracownia powstała w ramach Projektu Bastion (Basic to Translational Research in Oncology) dofinansowanego przez Komisję Europejską.

Źródło: WUM