19 maja 2024

Czym zajmował się Sejm oprócz ustawy o SN?

Uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2016 rok i udzielenie absolutorium Radzie Ministrów – to najważniejsze decyzje podjęte przez Sejm podczas 46. posiedzenia – ostatniego przed sierpniową przerwą.

Do dalszych prac w komisjach skierowano obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia

Foto: Kancelaria Sejmu / Krzysztof Białoskórski

Czym jeszcze, oprócz budzącej największe kontrowersje ustawy o Sądzie Najwyższym, zajmowali się posłowie podczas 46. posiedzenia Sejmu?

Do dalszych prac w komisjach: Finansów Publicznych oraz Zdrowia skierowano obywatelski projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. To właśnie pod nim Porozumienie Zawodów Medycznych zebrało prawie 240 tys. podpisów.

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Natomiast nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw. Zmiany umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej m.in. zakazanie lub ograniczenie możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze. Ustawą zajmą się senatorowie.

Kolejne posiedzenie Sejmu zaplanowano we wrześniu.