21 czerwca 2024

Dania: dane pacjentów sprzed 35 lat są online

Duńska para książęca, następca tronu Królestwa Danii książę Fryderyk wraz z małżonką księżną Marią Elżbietą, złożyli po raz pierwszy oficjalną wizytę w Polsce. 12 i 13 maja w Centrum Konferencyjnym Kopernik w Warszawie i na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozmawiano m.in. o sprawach związanych z ochroną zdrowia.

Książę Fryderyk, następca tronu Królestwa Danii

Podczas dwudniowej wizyty w Warszawie rozmawiano nie tylko o pogłębieniu współpracy gospodarczej między Polską i Danią, ale także o tematach związanych z ochroną zdrowia, m.in. o wdrażaniu i praktykowaniu e-medycyny, problemie starzenia się społeczeństw, a także o kosztach związanych z chorobami przewlekłymi. Wizyta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli obu krajów.

Historię choroby sprawdzisz na domowym komputerze

Ponad 20 lat temu w Danii podjęto decyzję o wprowadzeniu elektronicznego systemu obiegu dokumentów medycznych. Sprowokowały ją przeprowadzone wcześniej badania, które wykazały, że ponad 30 proc. czasu pracy lekarza to czas przeznaczany na wypisywanie dokumentów. – Zdaliśmy sobie sprawę, że możemy osiągnąć olbrzymie oszczędności, wprowadzając system elektroniczny – mówił Hans Erik Henriksen, CEO Healthcare Denmark, podczas seminarium „E-zdrowie” w Centrum Konferencyjnym Kopernik.

Hans Erik Henriksen, CEO Healthcare Denmark

W Danii system e-zdrowie wprowadzono w 2003 roku. Jest powszechny i bezpłatny. Pacjenci mogą sprawdzić online nie tylko historię swojej choroby, ale także zgłębiać wiedzę dotyczącą profilaktyki i podstawowych zagadnień medycznych z nią związanych. W duńskim systemie zarchiwizowano dane, także dane szpitalne, począwszy od roku 1977. To pokazuje, jak wielka przepaść jest pomiędzy naszymi krajami. Polski system elektronicznej dokumentacji medycznej i platforma P-1 są dopiero w trakcie budowy.

Duński system jest strategicznym narzędziem dla lekarzy, przechowuje nie tylko dokumentację medyczną i daje możliwość wystawienia e-recepty czy e-zlecenia. Zawiera także tzw. leksykon medyczny, gdzie opisane są wszystkie terapie i badania. Duńska platforma e-zdrowie zawiera leksykon farmaceutyków, z wyróżnieniem zamienników i leków generycznych. Obecnie w fazie końcowej jest wdrażanie projektu dotyczącego leczenia paliatywnego i opieki nad osobami starszymi.

Choroby przewlekłe i starzenie się społeczeństw

We wtorek księżna Maria Elżbieta wraz z pierwszą damą RP Anną Komorowską złożyły wizytę w Katedrze i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha. – Żyjemy coraz dłużej, co jest dobrą wiadomością, ale ten fakt stawia nowe wyzwania przed naszymi systemami opieki zdrowotnej – mówiła księżna Maria Elżbieta podczas popołudniowego spotkania w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym.

Księżna Maria Elżbieta

Społeczeństwa starzeją się, a ludzie coraz częściej cierpią na choroby przewlekłe. Medycyna musi stawać się coraz bardziej nowoczesna i wydajna. W Danii sektor prywatny i publiczny ochrony zdrowia bardzo blisko współpracują ze sobą, a firmy z branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej inwestują znaczące fundusze w badania, które pozwalają rozwiązywać problemy zidentyfikowane w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Takie partnerstwa usprawniają powstawanie innowacyjnych i coraz bardziej skutecznych rozwiązań.

Przede wszystkim świadomość pacjenta

– W Danii zapobieganie chorobom, jak również terapie to tak samo ważne i uzupełniające się elementy systemu ochrony zdrowia. Fakt, że żyjemy coraz dłużej, jest czymś dobrym. Osoby starsze są źródłem wiedzy i doświadczenia. Są ogromną wartością dla naszych społeczeństw, a nie ciężarem – podkreślała księżna Maria Elżbieta.

Minister Nick Hækkerup (po prawej) i Marek Krawczyk, rektor WUM

W jaki sposób zaspokoić coraz większe potrzeby, posiadając ograniczone środki finansowe? – Klucz leży w rękach samych pacjentów. Staramy się przekonać ich, aby podejmowali właściwe decyzje dotyczące własnego trybu życia – mówił Nick Hækkerup, minister zdrowia Danii. Ogromny nacisk kładzie się w tym kraju na prewencję i przekonanie pacjentów do zdrowego stylu życia, starając się jednocześnie wyeliminować czynniki, takie jak palenie tytoniu, alkohol, brak aktywności fizycznej czy otyłość, które generują choroby.

Jednocześnie zabiega się o to, by pacjentom podnosić jakość życia, m.in. zwiększając ich świadomość na temat choroby i umożliwiając podejmowanie decyzji odnośnie wyboru leczenia, jak na przykład insulinoterapii czy leczenia farmakologicznego w przypadku cukrzycy.

Dyskusja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Więcej w domu, mniej w gabinetach

Kolejny element systemu to odpowiednia opieka nad pacjentami po zakończeniu leczenia szpitalnego, by więcej czasu spędzali w domu, a mniej w gabinetach. I tu edukacja ma również ogromne znaczenie, dlatego Duńczycy uczestniczą w specjalnych kursach, w czasie których uczą się, jak żyć z chorobami przewlekłymi.

To zwiększa ich bezpieczeństwo i podnosi jakość leczenia. By zrealizować taki system, oczywiście niezbędne są pewne nakłady finansowe, ale – jak przekonywali przedstawiciele duńskiej ochrony zdrowia – w perspektywie długoterminowej przynosi wymierne korzyści.

Tekst i foto: Marta Jakubiak