24 kwietnia 2024

Dlaczego warto studiować w Lublinie?

Jakie są najważniejsze argumenty przemawiające za tym, aby przyszli lekarze i stomatolodzy studiowali w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie? Czym wyróżnia się spośród innych uczeni medycznych w kraju? Na pytania odpowiada dr Włodzimierz Matysiak, rzecznik prasowy.

Rektorat

– Od lat uczelnia modernizuje infrastrukturę dydaktyczną, przeprowadza remonty sal wykładowych, modernizuje domy studenckie. Angażuje również profesorów wizytujących: w ubiegłym roku „przybyły” trzy nowe kontrakty dla dydaktyków i zarazem naukowców z Belgii, Finlandii i Niemiec.

W 2015 roku oddany został do użytku Ośrodek Medycyny Doświadczalnej oraz powstała nowa jednostka: Klinika Toksykologii. W przyszłym roku rozpocznie działalność zintegrowane interdyscyplinarne centrum symulacji medycznej.

Od 1 września seniorzy nie zapłacą ani złotówki za wybrane medykamenty. Więcej o bezpłatnych lekach dla seniorów (pełna lista, opinie, analizy) znajdziesz tutaj.

Organizowane są zajęcia dodatkowe, z których korzystają studenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, są o różnej tematyce. Przykładowo: „Jaka specjalizacja w zawodach medycznych ma przyszłość?”, „Komunikacja z trudnym pacjentem”, „Medycyna spersonalizowana”, „Rynek usług medycznych”, „Zespoły interdyscyplinarne w pracy zawodowej”, „Coaching – jego znaczenie w rozwoju edukacyjnym i zawodowym”, „Jak panować nad emocjami i poradzić sobie ze stresem?”, „Kompetencje miękkie – ich znaczenie w rozwoju edukacyjnym i zawodowym”, „Co cię ogranicza?”, „Trening pewności siebie i odwagi”, „Osobowość trudna – trudny ty, trudny ja”.

Od 1 września seniorzy nie zapłacą ani złotówki za wybrane medykamenty. Więcej o bezpłatnych lekach dla seniorów (pełna lista, opinie, analizy) znajdziesz tutaj.

Uczelnia oferuje studentom doradztwo zawodowe z elementami coachingu, a także doradztwo kompetencyjne. Wprowadzamy ponadto rozszerzone przedmioty, jak np. anatomia chirurgiczna czy anatomia radiologiczna.

W tym roku nastąpił nieznaczny, niewielki spadek liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek lekarski i stomatologię spowodowany niżem demograficznym oraz zwiększeniem w skali kraju liczby miejsc na kierunkach lekarskich (niedawno rekrutacja ruszyła w uczelniach medycznych w Rzeszowie, Kielcach i Zielonej Górze).