20 maja 2024

Dodatek do wynagrodzenia dla personelu medycznego walczącego z koronawirusem

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 kwietnia do Ministra Zdrowia w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem o wystąpienie z inicjatywą legislacyjną dotycząca wprowadzenia dodatku do wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Doświadczenia państw, które zostały dotknięte epidemią silniej niż Polska, wskazują jednoznacznie, że lekarze oraz pozostali pracownicy medyczni są w znacznie większym stopniu narażeni na ryzyko zakażenia i zachorowania. Dodatkowo pracę przez nich wykonywaną cechuje brak odpowiedniego wyposażenia  w środki ochrony osobistej oraz niewystarczający dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Trzeba pamiętać przy tym, że wykonując swój zawód w czasie epidemii, lekarze narażają nie tylko siebie, ale także życie i zdrowie swojej rodziny. Okoliczności te uzasadniają przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla personelu medycznego za wykonywanie pracy w takich warunkach. Na wypłatę tego dodatku przez placówki medyczne powinny być zagwarantowane tym placówkom dodatkowe środki finansowe. Samorząd lekarski dostrzega, że praca personelu medycznego spotyka się w ostatnich tygodniach z uznaniem i niespotykaną wdzięcznością społeczeństwa.

Prezydium NRL oczekuje także ze strony władz publicznych wymiernych działań wspierających personel medyczny. Państwo powinno zapewnić szczególną opiekę tym, którzy ofiarnie chronią życie i zdrowie mieszkańców naszego kraju, narażając swoje własne zdrowie. Należy zwrócić uwagę, że władze niektórych państw europejskich wprowadziły już dodatkową gratyfikację dla pracowników medycznych bezpośrednio zaangażowanych w walkę z epidemią. Liczymy, że taka forma docenienia ciężkiej pracy całego personelu medycznego zdrowia zostanie wprowadzona w najbliższym czasie także w Polsce.