22 czerwca 2024

Dolny Śląsk: projekt e-Zdrowie w praktyce

Asseco podpisało umowy z dziewięcioma placówkami z województwa dolnośląskiego w ramach projektu e-Zdrowie, którego celem jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w regionie. Ośrodki zostaną wyposażone w nową infrastrukturę informatyczną, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, które umożliwi sprawny przepływ informacji pomiędzy nimi. Wartość umowy to 8,9 mln zł netto.

Foto: dolnoslaskieezdrowie.pl

W ramach projektu powstanie oprogramowanie działające w skali regionalnej, które zintegruje systemy wykorzystywane przez partnerów przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie pozwoli na swobodną wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej dolnośląskich pacjentów.

Znacznie poprawi to poziom ich obsługi. Ponadto bieżący dostęp do danych zwiększy skuteczność leczenia. Poprawie ulegną także standardy bezpieczeństwa informacji. Ważną korzyścią dla placówek będzie usprawnienie pracy personelu medycznego oraz oszczędności finansowe. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2016 roku.

– Regionalny system elektronicznej dokumentacji medycznej jest ważnym elementem informatyzacji tego regionu. W ciągu niespełna roku podłączonych do niego zostanie dziewięć dużych dolnośląskich placówek, jednak docelowo ma objąć również inne jednostki z regionu – powiedział Krzysztof Groyecki, dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej Asseco Poland.

Tymi placówkami są:

 • Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
 • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze,
 • Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.,
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Realizacja projektu zakłada stworzenie Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które zostanie zintegrowane z lokalnymi systemami informatycznymi szpitali. Nie są to wyłącznie systemy Asseco. Nie stanowi to jednak problemu, gdyż stworzony system będzie współpracował z oprogramowaniem różnych producentów. Dodatkowo wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie infrastruktury informatycznej. W trzech jednostkach firma rozbuduje obecnie wykorzystywane systemy do nowej wersji AMMS.

Usługi świadczone drogą elektroniczną i realizowane przez placówki ochrony zdrowia z terenu Dolnego Śląska (e-Zdrowie) są realizowane w ramach projektu „Dolnośląskie E-Zdrowie”. Jak czytamy na stronie www.dolnoslaskieezdrowie.pl, osiągnięcie powyższego celu ma przyczynić się do:

 • poprawy jakości udzielanych świadczeń;
 • poprawy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta (np. dane opisowe, liczbowe, obrazowe);
 • poprawy jakości i kompletności gromadzonych danych;
 • zredukowania czasu potrzebnego na wypełnienie dokumentacji medycznej, wzrost czasu poświęcanego pacjentowi;
 • zmniejszenia liczby błędów przy przepisywaniu leków;
 • skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych;
 • wprowadzenia możliwości zlecania badań na odległość;
 • zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów;
 • poprawy nadzoru zakładów opieki zdrowotnej oraz ich organów założycielskich nad wykonywaniem założonego budżetu (budżetowanie i controlling);
 • możliwości pozyskiwania raportów syntetycznych i analitycznych dotyczących placówek i pacjentów wdrażających e-usługę Wspomaganie zarządzania ZOZ na odległość;
 • możliwości podejmowania decyzji w sprawie strategii rozwoju ochrony zdrowia przez władze samorządowe na podstawie aktualnych raportów na temat stanu placówek i stanu zdrowia mieszkańców województwa.

Więcej na temat informatyzacji placówek ochrony zdrowia piszemy tutaj.