19 maja 2024

Dyplomy, diagności, Wołyń i szczepienia

Mimo białych protestów na ulicach i wezwania: „Pani Premier, Panie Ministrze, środki na ochronę zdrowia w Polsce są dramatycznie niewystarczające i nie osiągnęliśmy jeszcze publicznych środków 6% PKB na zdrowie”, rząd ani drgnął w zmianie planów dotyczących PKB. Zapowiedziano natomiast zmiany w zakresie tworzenia i funkcjonowania szpitali.

Plakat filmu „Wołyń” (reżyseria: W. Smarzowski)

Mamy mieć szpitale o pierwszym, drugim i trzecim stopniu referencyjności oraz szpitale specjalistyczne: onkologiczne, pediatryczne i instytuty. Już widać, że będzie to rewolucja w systemie, również w systemie finansowania.

Zasady podane w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o świadczeniach brzmią dosyć ogólnikowo: finansowanie ryczałtowe obejmujące całość opieki w danym okresie, w dodatku w powiązaniu z poziomem realizacji świadczeń w roku poprzednim. Schematu, gdzie który pacjent z jakim schorzeniem ma trafić, nie podano. Dyrektorzy nie mogą spać spokojnie.

Naczelna Rada Lekarska kieruje do Trybunału Konstytucyjnego sprawę, o której pisałem szerzej w poprzednim numerze „Gazety Lekarskiej”, czyli wprowadzenia przez Ministra Sprawiedliwości zmian kilku ustaw, w tym ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Uważamy za niezgodny z Konstytucją RP obowiązek ujawnienia na żądanie osoby bliskiej pacjentowi, który zmarł, informacji objętych tajemnicą lekarską także w sytuacji, gdy pacjent za życia wyrazi wolę, aby tym osobom informacji objętych tajemnicą lekarską nie ujawniać.

Uczestniczyłem ostatnio w uroczystości wręczenia dyplomów uzyskania specjalizacji dla najlepszych. Spośród wszystkich grup zawodowych, najliczniejszą stanowili lekarze. Ja szczególnie gorąco gratulowałem zdobycia specjalizacji tym, którzy przystąpili do egzaminu, będąc już samodzielnymi pracownikami naukowymi, posiadającymi tytuł profesora, kierującymi dużymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Dla nich bowiem trudność zdobycia specjalizacji jest ogromna, a stres zwielokrotniony. Uroczystość miała miejsce w Ministerstwie Zdrowia, więc dyplomy osobiście wręczał Minister Zdrowia i to wręczał nie tylko zdającym, lecz również opiekunom procesu kształcenia specjalisty. Minister wywiódł obowiązek przekazywania swej wiedzy młodym pokoleniom z przyrzeczenia lekarskiego i Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Ja jednak miałem zupełnie inne na to spojrzenie. Uroczystość odbywała się w Dniu Edukacji Narodowej, a ten mistrz, opiekun specjalizacji to tak naprawdę nauczyciel. Nauczanie natomiast to praca i to częstokroć dodatkowa. Stąd w moje gratulacje składane na ręce mistrzów wplotło się po raz kolejny upominanie się o wynagrodzenie dla tych osób. Podziękowaniem za tę pracę nie powinny być wyłącznie uściśnięcia dłoni.

Dwie kwestie związane z diagnostyką laboratoryjną. Pierwsza: zwracam się do Was, Koleżanki i Koledzy, z przypomnieniem o konieczności zachowania rozwagi w doborze podwykonawców do wykonywania części świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie zlecania badań laboratoryjnych. Pamiętajmy, że podzlecanie części świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zdejmuje ze zlecającego odpowiedzialności za właściwe wykonywanie tych świadczeń.

Druga: przekazuję prośbę kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, aby nie używać określenia „laborant” wobec diagnostów laboratoryjnych i techników analityki medycznej. „Laborant” to osoba bez wykształcenia medycznego, przyuczona do pomocy w laboratorium. Natomiast diagnosta laboratoryjny to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia wyższe na kierunku analityka medyczna realizowane na uczelniach medycznych i specjalizację o czasie trwania od trzech do pięciu lat.

28 października to Światowy Dzień Walki z Grypą. Mimo że istnieje ogromna liczba dowodów świadczących o korzyściach corocznego szczepienia przeciwko grypie, w Polsce odsetek osób, które decydują się na szczepienie, jest niezwykle niski. Pamiętajmy, że pracownicy medyczni są grupą, która szczególnie powinna zadbać o to, by poziom wyszczepialności w ich gronie był o wiele wyższy, niż jest teraz.

Na rozpoczęciu konferencji „Szczepienia – ważna decyzja” prof. Mirosław Wysocki – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – polecał obejrzenie filmu „Wołyń”. Widziałem ten film, jestem nim poruszony. I choć nie wiem, co miał wspólnego z tematem konferencji, podobał mi się ten duch interdyscyplinarności, ta wymiana myśli. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, a przede wszystkim zachęcam do zaszczepienia siebie i swoich pacjentów.

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 11/2016

Zwiastun filmu „Wołyń”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.