16 lipca 2024

EFMA: krótszy czas pracy kontra wypalenie zawodowe

Dr Anna Lis-Święty i dr Michał Matuszewski z Ośrodka Współpracy Zagranicznej Naczelnej Rady Lekarskiej uczestniczyli w Europejskim Forum Stowarzyszeń Medycznych (EFMA) w Czarnogórze, gdzie dyskutowano m.in. o warunkach pracy w ochronie zdrowia w kontekście wypalenia zawodowego wśród lekarzy.

Foto: pixabay.com

Okazuje się, że problem dotyczy nie tylko Polski, ale też Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i innych krajów europejskich, w których nakłady na ochronę zdrowia są znacznie wyższe niż u nas, co przekłada się na wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy.

– Dowiedzieliśmy się nie tylko, jakie zagrożenia dla lekarza i pacjenta niesie wypalenie zawodowe, ale też, że jest to problem globalny (poznaliśmy statystyki) i jak różne kraje sobie z nim radzą – tłumaczy Michał Matuszewski i dodaje, że na jednym z wykresów porównano pensje polskich specjalistów w stosunku do średnich wynagrodzeń w państwach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Polska znalazła się na ostatnim miejscu, nawet za Łotwą i Litwą, mimo że – jak wynikało z rozmów kuluarowych – polscy specjaliści są w Europie bardzo wysoko oceniani.

Europa problem wypalenia zawodowego wśród lekarzy traktuje poważnie. Aby walczyć z tym zjawiskiem, np. w Holandii preferuje się pracę w niepełnym wymiarze godzin. 40 proc. holenderskich młodych medyków już pracuje w takim systemie, a Wielka Brytania planuje rozszerzyć liczbę specjalizacji, w których będzie to możliwe (do tej pory projekt dotyczył lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej).

Z ankiety przeprowadzonej przez brytyjski resort zdrowia wynika, że prawie 75 proc. badanych wskazuje intensywność swojej pracy jako dużą lub bardzo dużą. Michał Matuszewski uważa, że warto przyjrzeć się pomysłom przeciwdziałającym wypaleniu zawodowemu, zwłaszcza że według danych opublikowanych w Annals of Internal Medicine objawy wypalenia zawodowego dotykają lekarzy prawie dwukrotnie częściej niż pracowników innych branż.