15 lipca 2024

ERO-FDI w sprawie ochrony danych pacjentów

Jednym z ważniejszych zagadnień prawnych stanowiących przedmiot dyskusji oraz prac legislacyjnych zarówno na poziomie międzynarodowym – szczególnie Unii Europejskiej – jak i krajowym, jest szeroko rozumiana ochrona danych osobowych.

Foto: erodental.org

W obliczu postępu technologicznego regulacje prawne i organizacyjne związane z ochroną danych podlegają stałym zmianom. Ma to także ścisły związek z wykonywaniem zawodów lekarza oraz lekarza dentysty, m.in. w kontekście coraz powszechniejszego prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.

12 września 2014 r. odbyła się kolejna Sesja Plenarna Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI), podczas której jednym z tematów były właśnie sprawy dotyczące ochrony danych pacjentów przez lekarzy dentystów. Efektem dyskusji jest przyjęte przez delegatów stanowisko, którego pełna treść (w języku angielskim oraz niemieckim) jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: www.erodental.org.

Stanowisko ERO podkreśla znaczenie szczególnej więzi wzajemnego zaufania pomiędzy lekarzem a jego pacjentem, której przejawem jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Tajemnica zawodowa jest jedną z najistotniejszych gwarancji wolnej, niezależnej praktyki lekarsko-dentystycznej. To samo dotyczy gromadzenia i przechowywania danych o pacjentach, także w przypadku dokumentacji w formie elektronicznej.

Tego rodzaju dane muszą być poddane szczególnej ochronie, którą powinny we właściwy sposób zapewniać odpowiednie regulacje prawne. Zdaniem ERO przepisy poszczególnych państw muszą opierać się na zasadzie ochrony praw pacjentów, w celu zachowania tajemnicy lekarskiej będącej podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jednocześnie stanowisko wskazuje, że obowiązek zapewnienia ochrony praw pacjentów nie może prowadzić do nadmiernych obciążeń administracyjnych i finansowych dla praktyk lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Jest to, jak pamiętamy, kwestia, którą samorząd lekarski w Polsce podnosił wielokrotnie w trakcie dyskusji nad wprowadzeniem obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Anna Lella
Prezydent elekt ERO-FDI (Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej)

Artykuł ukazał się w „Gazecie Lekarskiej” nr 12-2014/1-2015


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).