15 czerwca 2024

Europa Donna: Polska źle leczy raka piersi

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi (Polskie Forum Europa Donna) alarmuje o braku właściwej organizacji leczenia nowotworu piersi w Polsce, na złe prognozy dotyczące zapadalności na tę chorobę i niedobre wyniki leczenia. Stowarzyszenie zorganizowało w Senacie RP wystawę na ten temat z propozycją rozwiązań.

Organizacja chce, aby w Polsce – podobnie w wielu innych europejskich krajach – powstała sieć specjalistycznych placówek kompleksowo leczących raka piersi (tzw. Breast Units). Tego typu ośrodki mają określone wymogi specjalizacyjne, jakościowe i populacyjne.

Pracuje ten sam zespół specjalistów (onkolog, chirurg, radiolog, patolog, psycholog onkologiczny i personel administracyjny), opiekując się pacjentką na wszystkich etapach choroby i co najmniej raz w tygodniu odbywając konsultacje. System zakłada maksymalne ułatwienie pacjentkom dostępu do leczenia. Jeden ośrodek powinien objąć obszar od 250 000 do 500 000 mieszkańców.

Polskie Forum Europa Donna informuje, że w Polsce powinno być około 80 takich placówek. Zdaniem tej organizacji stworzenie systemu leczenia raka piersi poprzez ośrodki Breast Units spowodowałoby wzrost wyleczalności, wydłużenie życia pacjentek, podniosło jakość życia chorych i zracjonalizowało świadczenia związane z leczeniem raka piersi. Przywołuje przy tym przykłady innych państw (m.in. Austrii, Irlandii, Francji, Islandii, Norwegii, Hiszpanii, Niemiec), w których taką sieć placówek wdrożono, przez co walka z rakiem piersi stała się skuteczniejsza.

Tworzenie Breast Units zaleca Unia Europejska. W Polsce w ubiegłym roku pojawiły się nieśmiałe próby utworzenia takiej sieci – skierowano nawet projekt stworzenia sieci ośrodków kompleksowo leczących raka piersi do konsultacji społecznych, ale został on wycofany w związku z wprowadzeniem tzw. pakietu onkologicznego.

Odpowiedzią na taką postawę Ministerstwa Zdrowia była petycja czternastu organizacji zrzeszających kobiety z 8 kwietnia 2015 roku, które domagają się stworzenia w Polsce sieci Breast Units. W maju tego roku były już minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział powrót do prac nad tym projektem. Dziś w Polsce istnieją tylko dwa akredytowane ośrodki Breast Units: w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie i Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Polskie Forum Europa Donna od 1994 roku jest członkiem Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi, która wspiera kobiety w walce o dostęp do najlepszych sposobów zapobiegania, diagnostyki, leczenia raka piersi i rehabilitacji pacjentek. EBCC Europa Donna współpracuje z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, zabiegając o regulacje dotyczące profilaktyki, standardów diagnostyki i leczenia raka piersi.

ls


Więcej o onkologii piszemy tutaj.