22 kwietnia 2024

Fundacja Lekarze Lekarzom. Przekaż 1,5 proc. PIT

Każdy z nas może podzielić się swoim podatkiem z dowolną organizacja pożytku publicznego i w ten sposób udzielić wsparcia najbardziej potrzebującym. Może to być również konkretna osoba lub inicjatywa – pisze Anna Wojda.

Fot. pixabay.com

Podarowanie części swojego podatku jest bardzo proste. Może zrobić to każdy, kto w danym roku rozlicza przychody podlegające opodatkowaniu, czyli każdy, kto składa PIT i nie jest zwolniony z płacenia podatku.

Samo przekazanie 1,5 proc. jest bardzo proste. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym we właściwej rubryce wpisać numer KRS wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego (OPP) i kwotę, jaką chcemy przekazać. Trzeba tylko pamiętać, że nie może ona przekroczyć 1,5 proc. należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek grodzy w dół.

Resztę zrobi za nas fiskus. Ale uwaga! Urząd skarbowy przekaże 1,5 proc. podatku wskazanej przez nas OPP pod warunkiem, że zapłata tego podatku nastąpi w pełnej wysokości w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od ostatecznej daty złożenia zeznania podatkowego.

Chodzi o sytuację, gdy po zsumowaniu przychodów z różnych źródeł okazuje się, że trzeba dopłacić (bo na przykład w ciągu roku były pobierane za małe zaliczki) albo taką, gdy mamy jakieś zaległości podatkowe.

Termin na złożenie PIT mija we wtorek 30 kwietnia, a zatem jeśli zapłacimy cały należny podatek do końca czerwca, urząd skarbowy przekaże 1,5 proc. na wsparcie wybranej przez nas inicjatywy.

Jeśli podatek zapłacimy w lipcu, już tego nie zrobi. Jeśli w ubiegłym roku przekazywaliśmy PIT za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, ta sama organizacja pożytku publicznego (lub cel szczególny) będzie automatycznie wskazana w rozliczeniu za 2023 rok.

Warto sprawdzić, czy nadal widnieje w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1,5 proc. Aby to zrobić, wystarczy zajrzeć do wykazu, który prowadzi Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wykaz dostępny jest również na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności (https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp).

Jeśli danej organizacji nie ma w wykazie, nie dostanie pieniędzy. Oczywiście to, że dana organizacja jest już wskazana w przygotowanym dla nas PIT, nie oznacza, że nie można jej zmienić. Organizację możemy zmienić nawet wtedy, gdy PIT już złożyliśmy. W tym celu konieczna będzie jednak korekta zeznania.

Pamiętajmy, że 1,5 proc. podatku możemy przekazać również wtedy, gdy PIT składamy w formie papierowej. Ważne jest to, że wesprzeć możemy tylko jedną organizację (chyba, że zarabiamy na różne sposoby i składamy kilka zeznań – wtedy w każdym możemy wskazać inną).

Poza wyborem konkretnej OPP, możliwe jest wskazanie konkretnego celu szczególnego, czyli konkretnej osoby lub inicjatywy. Wsparcie nic nie kosztuje. Przekazujemy pieniądze, które i tak trafiłyby na konto urzędu skarbowego.

Anna Wojda


Fundacja Lekarze Lekarzom

Przekaż darowiznę

  • Nr konta: PL 31 1240 6263 1111 0010 4779 2541
  • Bank Pekao S.A. SWIFT, BIC: PKOPPLPW

Przekaż 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych

  • Nr KRS: 0000409693
  • Nr konta dla wpłat z tytułu 1,5 proc.: PL 38 1240 1112 1111 0010 9781 1667