15 czerwca 2024

Halina Borgiel-Marek członkiem NRL

W związku ze śmiercią lek. dent. Haliny Porębskiej, Krajowa Komisja Wyborcza stwierdziła wygaśnięcie jej mandatu jako członka Naczelnej Rady Lekarskiej. Nowym członkiem NRL na okres VII kadencji 2014-2017 została lek. dent. Halina Borgiel-Marek (na zdjęciu).

Foto: Marta Jakubiak

Uchwałę podjęto na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009  o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r., poz. 651) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy.

O śmierci dr. Haliny Porębskiej pisaliśmy dwa tygodnie temu tutaj.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Więcej na ten temat piszemy tutaj.