12 czerwca 2024

Informacja o śmierci Jana Juliusza Adamusa

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, 11 kwietnia 2015 r. lek. Jana Juliusza Adamusa – specjalisty z zakresu epidemiologii, medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia, aktywnego działacza dolnośląskiego samorządu lekarskiego.

Foto: imageworld.pl

Był wieloletnim przewodniczącym Delegatury Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w Wałbrzychu, założycielem Koła Lekarzy Seniorów DIL w Wałbrzychu, członkiem wielu komisji i organów DRL oraz Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczącym Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej NRL w latach 2002-2005, wieloletnim członkiem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich w Brukseli, współinicjatorem lekarskich polsko-niemieckich konferencji, zasłużonym lekarzem zaangażowanym w reformowanie polskiego systemu ochrony zdrowia.

To nieodżałowana strata dla dolnośląskiego środowiska lekarskiego.

Z inicjatywy lekarzy Delegatury DIL w Wałbrzychu, w dniu 9 maja (sobota) o godz. 19.00 w Kościele Wniebowzięcia NMP w Szczawnie-Zdroju (ul. Kolejowa 18a), zostanie odprawiona Msza Święta w intencji śp. Jana Juliusza Adamusa. Natomiast uroczystości pogrzebowe odbędą się w Częstochowie w dniu 16 maja (sobota) o godz. 13.00 na Cmentarzu Kule (ul. Cmentarna 47).