19 czerwca 2024

Interpelacja poselska dotycząca stomatologii

5 kwietnia 2016 r. wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Romuald Krajewski wystosował do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo dotyczące interpelacji jednej z posłanek. Poniżej przytaczamy jej treść.

Foto: Krzysztof Białoskórski

„Wspólny samorząd lekarski lekarzy i lekarzy dentystów istnieje już od 27 lat. Przedstawiciele obu zawodów starają się jak najlepiej w nim współpracować, wykonywać wyznaczone samorządowi zadania i tworzyć powagę, rangę i pozycję samorządu.

Dzieje się tak pomimo różnic pomiędzy dwoma zawodami oraz istotnie różnej liczby osób wykonujących każdy z nich. W samorządzie stale trwają dyskusje, w tym także dotyczące struktury wewnętrznej samorządu. Służą one budowaniu jak najlepszej płaszczyzny współpracy.

W historii wspólnego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów od czasu do czasu pojawiały się wypowiedzi osób uważających rozdział samorządu lekarskiego za zasadny. Nigdy nie zyskiwały one popularności ani szerszego poparcia.

Z uwagi na powyższe środowisko lekarzy i lekarzy dentystów ze zdziwieniem przyjęło doniesienia prasowe o skierowanej przez Panią poseł Halinę Szydełko do Pana Ministra, interpelacji poselskiej nr 1882 w sprawie ustanowienia samorządu zawodowego lekarzy dentystów.

Po zapoznaniu się z treścią tej interpelacji Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Koleżanek i Kolegów lekarzy dentystów pracujących w komisjach stomatologicznych Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi do biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło jak dotychczas sześć stanowisk komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich, dwa stanowiska okręgowych zjazdów lekarskich oraz stanowisko prezydium jednej z okręgowych rad lekarskich. Wszystkie powyżej wymienione organy samorządu jednoznacznie i kategorycznie wyrażają wolę dalszego, wspólnego istnienia samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Do biura Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło także pismo Przewodniczącej Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. W załączeniu przekazuję kopie tych dokumentów. Nie otrzymaliśmy żadnego stanowiska popierającego pomysł rozdziału samorządu.

Zarówno z historii naszego wspólnego samorządu jak i z reakcji na propozycję zawartą w interpelacji wynika, że lekarze stomatolodzy w zdecydowanej większości chcą pozostać we wspólnym samorządzie i wspólnie pracować nad rozwiązaniami organizacyjnymi zapewniającymi możliwie najlepsze, odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom członków jego funkcjonowanie.

Mam nadzieję, że powyższe informacje będą pomocne w udzieleniu odpowiedzi na interpelację.”.