18 kwietnia 2024

Inwestycje medyczne i aparatura z górnej półki

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego podsumował miniony rok w ochronie zdrowia. Co udało się zrobić przez ostatnie 12 miesięcy z myślą o zdrowiu i leczeniu mieszkańców tego regionu?

Nowy rezonans magnetyczny w Szpitalu Biziela
Foto: Tymon Markowski, UMWKP

Budowę nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, sfinansowaną w ramach medycznego pakietu stulecia, zakończono jesienią 2014 roku, a kolejne oddziały wprowadziły się do niego w pierwszych miesiącach roku 2015. Z początkiem ubiegłego roku rozpoczął tam też działalność nowo powołany oddział chirurgii dziecięcej.

Szpital jest teraz jedną z najnowocześniejszych i jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej przyjaznych pacjentom i ich rodzinom lecznicą w kraju. Jego rozbudowa i modernizacja była jedną z największych tego typu inwestycji w Polsce. Na wyposażenie przeznaczono 50 milionów złotych (nowoczesny sprzęt i aparatura pojawią się w placówce w pierwszych miesiącach 2016 roku).

W Centrum Pulmonologii zakończyła się budowa nowego czterokondygnacyjnego pawilonu, który pomieści między innymi blok operacyjny i cztery oddziały łóżkowe, a także centralną sterylizatornię, blok diagnostyki obrazowej i laboratorium patomorfologiczne. Wartość inwestycji to 34 miliony złotych. Obecnie trwają tam odbiory techniczne i rozruchy szpitalnych instalacji.

Sprzęt medyczny za łącznie 95 milinów złotych, dzięki środkom RPO 2007-2013, trafił do 21 placówek medycznych w całym województwie, zarówno do tych o najwyższej referencyjności, jak i do szpitali powiatowych. W większości chodzi o nowoczesną, zaawansowaną aparaturę. Wśród zakupów są między innymi rezonans magnetyczny dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Biziela i Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, angiograf dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz tomograf dla lecznicy w Chełmnie.

W nowoczesny sprzęt zostały też wyposażone nowe karetki pogotowia dla systemu ratownictwa medycznego w Toruniu i Włocławku. Zakupiono ich osiem (po cztery dla każdego z miast), koszt każdej to 350 tysięcy złotych. Mają na pokładach specjalistyczną aparaturę do skutecznej resuscytacji oraz urządzenia do teletransmisji i zapisywania parametrów życiowych pacjenta. Wyróżnia je żółty lakier karoserii – takie są bowiem, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, zasady oznaczania karetek w krajach Unii Europejskiej.

W grudniu wyłoniony został wykonawca rozbudowy i modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, która ma być zrealizowana w ramach drugiego etapu tzw. medycznego pakietu stulecia (pisaliśmy o nim tutaj). W lecznicy działa Bank Mleka Kobiecego, którego misją jest zapewnienie tego najzdrowszego w pierwszym etapie życia pokarmu urodzonym przedwcześnie i chorym noworodkom. Dawczynią może zostać każda zdrowa kobieta w okresie laktacji dysponująca nadwyżkami mleka.