12 czerwca 2024

85-lecie urodzin prof. Franciszka Kokota

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot, nestor śląskiej medycyny i wybitny nefrolog, skończył 85 lat. Z tej okazji, podczas rozpoczynającego się 27 listopada w Katowicach 14. Katowickiego Seminarium „Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym”, życzenia dostojnemu jubilatowi złożyli przedstawiciele władz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego SUM.

 

W imieniu całej społeczności akademickiej najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości czerpanej z wielobarwnej palety zainteresowań oraz dobrych wspomnień, złożył profesorowi rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki.

– W imieniu Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wszystkich pracowników oraz własnym, proszę przyjąć podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę naukową i dydaktyczną oraz za wiedzę i doświadczenie przekazywane przez Pana Profesora całym pokoleniom studentów i młodych pracowników nauki. Każde działanie Pana Profesora, wyróżniające się zawsze rzetelnością i poczuciem obowiązku, sprawiło, że zyskał Pan ogromne uznanie wśród współpracowników i wychowanków. Dziś otacza Pana grono wiernych uczniów pełnych wdzięczności za okazywaną im przez lata troskę i osobistą sympatię. Wyrażam głęboką nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mogli korzystać z przychylności i życiowej mądrości Pana Profesora – powiedział rektor.

Następnie ze specjalnymi życzeniami zwrócił się do prof. Franciszka Kokota jeden z jego uczniów – dziś prorektor ds. nauki SUM prof. dr hab. n. med. Jan Duława. Ogromne zasługi profesora dla rozwoju Wydziału Lekarskiego w Katowicach podkreślił dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Jan Zejda. – My, członkowie Wydziału Lekarskiego w Katowicach, jesteśmy dumni, że pracujemy w środowisku, na które wywarł Pan Profesor tak trwały wpływ. Dziękuję, że jest Pan Profesor z nami. Życzę wszelkiej pomyślności i długich lat życia w dobrym zdrowiu – mówił dziekan.

Ogromną dbałość prof. Franciszka Kokota o wysoką jakość i solidność w relacjach lekarz-pacjent zaakcentował dyrektor SPSK im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach dr Włodzimierz Dziubdziela. Życzenia w imieniu Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego oraz konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii złożyła prezes PTN prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik.

Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi Franciszek Kokot należy do najwybitniejszych polskich uczonych o międzynarodowej sławie. Jest autorem i współautorem ok. 640 publikacji oryginalnych i ponad 200 poglądowych, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktorem honoris causa 9 uczelni, członkiem honorowym wielu europejskich towarzystw nefrologicznych. Był twórcą, a w latach 1975-2000 kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii (obecnie Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii). W latach 1980-1982 był prorektorem ds. szkolenia podyplomowego, a w latach 1982-1984 rektorem Śląskiej Akademii Medycznej.

Jako nauczyciel akademicki, profesor i rektor, prof. Kokot miał istotny wpływ na kształcenie studentów i większości absolwentów uczelni przez kilkadziesiąt lat. Jako członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów miał wpływ na kształcenie kadr naukowych w całej Polsce w latach 1979-2006. Jako autor podręczników oddziałuje na wszystkich studentów medycyny w kraju i lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i nefrologii.