14 kwietnia 2024

Kasy online dla lekarzy

W związku z ustawą o VAT, która weszła w życie 1 maja 2019 r., wybrane grupy podatników zostały zobowiązane do stosowania kas online. Obowiązek ten dotyczy również branży medycznej.

Foto: pixabay.com

Od 1 lipca 2021 r. obowiązek posiadania kasy fiskalnej online mają wypełnić podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz z branży fitness.

W ocenie Zespołu Radców Prawnych NIL z treści interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej zawartej w piśmie Dyrektora KIP z 3 marca 2021 r. wynika, że przepis art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o podatku od towarów i usług będzie miał zastosowanie wyłącznie do lekarzy udzielających usług w zakresie opieki medycznej w ramach praktyk zawodowych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Natomiast podmiot zatrudniający ww. osoby – niezależnie od formy ich zatrudnienia – ma prawo prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii i nie będzie zobowiązany do wymiany aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy fiskalne online.