16 czerwca 2024

Katowice: zawody w symulacji medycznej

W poniedziałek, 16 marca, w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbędą się III Zawody Symulacyjne SUM Wars 2015. Trzy najlepsze drużyny, wyłonione w eliminacjach, zmierzą się w konkurencjach przygotowanych przez zespół specjalistów.

W swojej pracy lekarze muszą umieć znaleźć się w różnych sytuacjach. Wyjątkowe możliwości Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej pozwalają na odtworzenie zróżnicowanych warunków działania przyszłych medyków. Rozwiązanie zadań będzie wymagało od studentów wykazania się nie tylko zdobytą wiedzą, ale także sprytem i pomysłowością.

W poprzednich latach drużyny musiały m.in. pomóc dziecku, które zatruło się lekami, pacjentowi z zawałem serca oraz przeprowadzić prawidłową segregację rannych, którzy ucierpieli w wypadku masowym.

– Zawody są doskonałym sposobem na sprawdzenie swoich umiejętności. Scenariusze zadań są do końca trzymane w tajemnicy, ale mogę zdradzić, że będziemy oceniać m.in. postępowanie z pacjentem urazowym według wytycznych ITLS, znajomość wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2010 według Europejskiej Rady Resuscytacji oraz inwazyjne procedury medyczne w ratownictwie, chirurgii i intensywnej terapii – mówi prof. Joanna Lewin-Kowalik, prorektor ds. studiów i studentów SUM i przewodnicząca składu sędziowskiego.

 

Obok prawidłowego wykonania procedur medycznych zawodnicy muszą wykazać się także umiejętnością działania w warunkach stresu i presji czasu. Eksperci będą zwracać także uwagę na podejście do „pacjentów”, którymi są nowoczesne symulatory medyczne, trafność podejmowanych decyzji oraz współpracę pomiędzy członkami rywalizujących zespołów.

Z zasobów Centrum korzystają studenci kierunków lekarskich, kierunku lekarsko-dentystycznego, farmacji, biotechnologii i neurobiologii, a w ograniczonym zakresie także ratownictwa medycznego i położnictwa SUM w Katowicach.

Wybudowanie największego w Polsce, liczącego blisko 3600 metrów kwadratowych Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, było możliwe dzięki środkom z Unii Europejskiej. Budżet przekraczający 30 mln zł umożliwił wyposażenie Centrum w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i informatyczny, pozwalając kształcić studentów w każdej specjalności medycznej.