12 lipca 2024

Musimy znacznie wzmocnić systemy opieki zdrowotnej

Komitet Regionów wezwał do inwestowania w systemy opieki zdrowotnej, aby „znacznie” je wzmocnić oraz zaapelował o ustanowienie europejskich strategicznych zapasów antybiotyków, szczepionek i innych krytycznych zasobów medycznych.

138. parlamentarna sesja Komitetu Regionów. Foto: UE / Philippe Buisson, CC BY 2.0

Komisja Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów debatowała podczas zdalnego posiedzenia 18 czerwca na temat szkód wyrządzonych przez koronawirusa.

Zdaniem samorządowców, pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała znaczenie wykwalifikowanego i dobrze wyszkolonego personelu, ale także dobrze finansowanych, dobrze wyposażonych i solidnych systemów opieki zdrowotnej, zdolnych do szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji.

Członkini Komitetu Regionów i radna szwedzkiego regionu Dalarna Birgitta Sacredeus zaznaczyła, że „pandemia COVID-19 pokazała, jak kruche są nasze systemy opieki zdrowotnej”. „Musimy znacznie je wzmocnić oraz rozwinąć zdolności UE w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe i katastrofy” – powiedziała.

Dodała, że Komitet Regionów zaproponował utworzenie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia. Miałby on zapewnić skuteczną koordynację m.in. w zakresie dystrybucji niezbędnego sprzętu medycznego.

W projekcie stanowiska Komitetu Regionów dotyczącym takiego unijnego mechanizmu podkreślono znaczenie wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, w tym transportu pacjentów i transferu pracowników medycznych. Zdaniem samorządowców, kluczowe jest bowiem złagodzenie presji na systemy opieki zdrowotnej w regionach najbardziej dotkniętych katastrofą.

W dokumencie wezwano również państwa członkowskie i Komisję Europejską do ustanowienia stałych europejskich strategicznych zapasów antybiotyków, szczepionek, odtrutek chemicznych, antytoksyn i innych krytycznych zasobów medycznych. Zwrócono uwagę na pilną potrzebę opracowania szczepionki przeciwko COVID-19 i wezwano do zacieśnienia współpracy w UE w zakresie opracowywania, produkcji i dystrybucji szczepionek.

Członkowie KR debatowali również nad projektem opinii odnoszącej się całościowo do transgranicznej opieki zdrowotnej, przedstawionym przez radnego regionu Danii Południowej Karstena Uno Petersena. Sprawozdawca podkreślił, że pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna może być kwestia transgranicznej opieki zdrowotnej dla Europejczyków.

„Patrzenie na pacjentów leczonych za granicą było najlepszym obrazem tego, co naprawdę oznacza solidarność. Wykorzystajmy to, czego nauczyliśmy się z tej nagłej sytuacji ” – zaapelował. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o zapewnienia osobom mieszkającym w regionach przygranicznych uproszczonych procedur korzystania z systemu opieki zdrowotnej. „Mówimy o 40 proc. terytorium Europy i jednej trzeciej populacji naszej Unii” – podkreślił samorządowiec.

Szefowie państw i rządów po raz pierwszy w piątek dyskutowali nad przedstawionym przez Komisję Europejską pakietem, na który składa się wynoszący ponad bilion euro budżet UE na lata 2021-2027 oraz dodatkowo 750 mld euro w pożyczkach i grantach na odbudowę po koronakryzysie. Fundusz nowej generacji zawiera filar poświęcony zdrowiu, ochronie ludności i odporności. Zgodnie z oczekiwaniami piątkowa wideokonferencja liderów unijnych zakończyła się bez przełomu w negocjacjach.

2 kwietnia Komisja uruchomiła inicjatywę „Solidarność na rzecz zdrowia”, aby bezpośrednio wspierać systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE, wykorzystując środki, które pozostały z budżetu UE (około 3 mld euro) plus kolejne 3 mld euro pochodzące z dodatkowych wkładów państw członkowskich.

Źródło: PAP