15 lipca 2024

Konieczna jest dyskusja o finansowaniu systemu

Już najwyższy czas, by pilnie podjąć szeroką dyskusję dotyczącą modelu finansowania naszego systemu ochrony zdrowia. Zdaniem BCC, obecny system jest niewydolny i należy go zmienić – takie wnioski nasuwa, między innymi, analiza budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 roku.

Foto: imageworld.pl

Budżet ten nie zapewnia środków na wdrożenie i przeprowadzenie zmian z pakietu onkologicznego i kolejkowego, nie pozwala na realizację celów strategicznych nakreślonych przez rząd w tzw. Policy Paper oraz nie odpowiada wyzwaniom związanym ze starzejącym się społeczeństwem.

Niepokój BCC szczególnie budzi spadek nakładów w 2015 roku w stosunku do budżetu 2014 na: opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (-9,49%), rehabilitację (-5,10%), refundację (-4,58%), świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (-3,31%), lecznictwo uzdrowiskowe (-2,30%), chemioterapię (-1,19%), ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (-0,6%).

Od 2008 roku nie zmieniona została stawka kapitacyjna dla podstawowej opieki zdrowotnej, która nadal wynosi tylko 8 zł. Zapowiadane przez prezesa NFZ w 2012 roku zmiany w finansowaniu podstawowej opieki zdrowotnej niestety nie zostały do tej pory wprowadzone.

Jak pokazują natomiast doświadczenia z krajów, w których podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest dobrze zorganizowana, nawet 90% potrzeb zdrowotnych populacji jest zaspokajanych przez POZ, ograniczając często zbędne i kosztochłonne konsultacje specjalistyczne i hospitalizacje. Zdaniem BCC, trudno oczekiwać takiego efektu od naszego, niedofinansowanego systemu podstawowej opieki zdrowotnej.

Województwo opolskie, jako jedyne, ma otrzymać mniej środków w 2015 roku niż zaplanowano na 2014 rok. Eksperci gospodarczy BCC przypominają, że to właśnie ono zajęło pierwsze miejsce w kategorii jakości ochrony zdrowia według „Krajowego indeksu sprawności ochrony zdrowia 2014”, przeprowadzonego przez PwC.

Analiza budżetu NFZ nasuwa również pytanie o zasadność wzrostu kosztów administracyjnych NFZ o 4 mln zł, szczególnie w sytuacji, gdy od 1 stycznia 2015 roku AOTM przejmuje wycenę procedur, zgodnie z przygotowanymi pakietami ustaw.

Jak postuluje Anna Janczewska Radwan z Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, wskazane byłoby, aby w trakcie cyklu spotkań ekspertów ochrony zdrowia, ponad partyjnymi podziałami i interesami, rozważyć wszelkie możliwe formy zapewnienia niezbędnych środków na ochronę zdrowia, które będą gwarantowały jego wydolność, osiąganie planowanych celów strategicznych, szczególnie w związku z wyzwaniami, jakie stawia ochronie zdrowia problem starzejącego się społeczeństwa.